Kommentarer til artikel om elbiler

Af Bent Vistisen, foreningen ElbilBy

Det undrer mig, at den kommunalt ansatte afsnitsleder for natur, klima og miljø i Center for By og Miljø, Trine Baarstrøm, helt åbenlyst reklamerer for en udbyder af ladeinfrastruktur til elbiler i Danmark.

Ja, Clever udbyder ladeinfrastruktur i Danmark, men er langt fra de eneste på markedet. Heldigvis er der også flere offentligt tilgængelige lademuligheder i Ballerup Kommune end de fire, Trine Baarstrøm nævner.

Artikler som denne kan efterlade læserne uden den store indsigt i markedet og opladningen af elbiler med den opfattelse, at der i hele Ballerup Kommune kun kan lades otte elbiler samtidig.

Det er heldigvis ikke tilfældet.

Ved at bruge apps som ’ChargeFinder’ og ’PlugShare’, kan man få et indblik i nogle af de lademuligheder, der findes i de områder, man gerne vil lade sin elbil.

Som det tydeligt ses i netop Ballerup Kommune, så har mange arbejdspladser allerede etableret lademuligheder til både medarbejdere og gæster. Derudover har mange boligforeninger indset, at netop lademuligheder kan være afgørende for, hvor let det vil være fremover at sælge og udleje boliger.

Når etablering og drift samtidig helt eller delvist kan finansieres via salg af kWh, så er beslutningen mindre kompliceret.

Når kommuner, virksomheder, boligforeninger og lignende beslutter sig for at etablere ladeinfrastruktur, så bør simpel betalingsløsning og åben adgang på ensartede vilkår for alle have højeste prioritet. Det vil jo være ærgerligt at bruge tid og penge på at etablere noget, der kun henvender sig til en delmængde af såvel danske som udenlandske elbilister.

I en tid med stærkt varierende elpriser er det vigtigt at vælge en løsning, der gør det muligt for elbilisten at lade billigere, når tarif og spotpris er i bund, uden at kommunen, boligforeningen eller virksomheden risikerer at tabe penge.

Løsninger med faste priser pr. kWh og mere eller mindre kollektive abonnementløsninger, hvor man måske endda først kender prisen en måned efter opladning blev foretaget, bør høre fortiden til.

Så kære Ballerup Kommune:

Det er meget positivt, når I etablerer ladeinfrastruktur, men pas på med ikke at skabe unødvendige bekymringer blandt såvel nuværende som kommende elbilister, og overvej at prioritere åben adgang for alle på ensartede vilkår, når der fremover udbydes offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur.

På den måde får vi endnu flere glade elbilister på vejene, samtidig med at det gøres økonomisk attraktivt at oplade bilen.