Festen der nægter at lade sig slukke

Hvordan holder man en fest, når der ikke må komme gæster? Det var det dilemma, som arrangørerne af Lysfesten i Roskilde stod med, da de efter sommerferien mødtes for at planlægge Lysfest 2021.

Lysfesten har fundet sted siden 2013 og blev de første mange år holdt i forbindelse med allehelgensaften, men i 2020 holdt den flyttedag til slutningen af januar og nåede med andre ord at blive afviklet, mens alle var lykkeligt uvidende om, hvad der var i vente.

Det var de til gengæld ikke et halvt år senere, hvor det hurtigt stod klart, at det ville blive umuligt at holde Lysfesten i sin hidtidige form med mange mennesker samlet i bymidten, aftenåbent i butikkerne og masser af lys, fest og farver.

- Vi vidste også, at der sandsynligvis ville ske noget med smittetrykket igen i vintermånederne, så vi traf en beslutning om at lave en anderledes og mere spredt fest, så det bliver til fem dage i stedet for en enkelt aften, siger Sidsel Risted Staun, formidlings- og kommunikationschef i museumsorganisationen ROMU, som er en af aktørerne i samarbejdet Kulturstrøget, der arrangerer Lysfesten.

Ville ikke aflyse

Kulturstrøget dækker over en række af de institutioner, som ligger langs den strækning, der løber parallelt med Roskildes hovedstrøg, Algade, og formålet med Lysfesten er så at sige at »kaste lys« på dem. Derfor var der også enighed i styregruppen om, at det ikke kunne komme på tale at aflyse.

- Vi ønskede ikke at aflyse, for der er et enormt behov for kulturoplevelser, så vi kan suge næring til os. Samtidig er det vigtigt for os at være til stede i folks bevidsthed, siger Sidsel Risted Staun om Kulturstrøget, der også repræsenterer Roskilde Bibliotekerne, Roskilde Kloster, Kunsthuset Palæfløjen, Museet for Samtidskunst, Byens Hus, Roskilde Domkirke og Kreativt hus for børn, Algade 31.

Højdepunktet under de tidligere lysfester har været det store lysoptog, men det kunne selvklart ikke lade sig gøre, så i stedet blev man enig om en coronasikker udgave med workshopper og mindre events centreret omkring to store lysinstallationer. Men så blev forsamlingsloftet sænket til først 10 og siden fem personer, og så var der ingen anden udvej end at trække stikket til workshoppene og eventene.

- Heldigvis har vi et godt samarbejde i Kulturstrøget, for vi har skullet være enormt omstillingsparate, selv om vi også har prøvet at være forudseende. Vi satsede netop på de to store professionelle lysinstallationer, for hvis alt andet kiksede, vidste vi, at vi havde de to til Lysfesten, siger Sidsel Risted Staun.

Lysfest derhjemme

Det har selvfølgelig også været frustrerende for arrangørerne, når betingelserne konstant ændrer sig, men Sidsel Risted Staun håber, at det alligevel lykkes at give folk en god oplevelse.

- De kan gå langs Kulturstrøget og se på bygningerne med anderledes lys på og mærke, at kulturen trods alt lever, siger hun.

De seneste udfordringer har desuden fået styregruppen til at tænke i nye baner, og de erfaringer kan sikkert bruges i fremtiden.

- Vi har set på, om man kan flytte Lysfesten hjem til sig selv, så vi arbejder på at streame en talk med kunstnerne bag de to store lysinstallationer, hvor de taler med Birgitte Kirkhoff Eriksen fra Museet for Samtidskunst om værkerne. Derudover kan man hente et lyskit i Byens Hus, så man selv kan støbe sit eget lys, siger Sidsel Risted Staun.