Skal der bygges ny skole eller udvides? Skal stå klar i år 2028

Den store tilflytning til Nærheden har medført et øget behov for ekstra spor i Læringshusets skoledistrikt, og der er flere konkrete modeller i spil til, hvordan man kan bruge Hedehusene Skole som permanent løsning. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Hedehusene: Hedehusene Skole skal være den permanente løsning på de kapacitetsudfordringer, der vil blive blive synlige i de kommende år i det, der nu er Læringshusets skoledistrikt i Hedehusene.

Det er forventningen, at der på sigt vil være brug for tre spor ud over den nybyggede Læringshusets fem spor.

Det er planen at oprette ekstra klasser på Hedehusene Skole for at imødegå den forventede høje tilstrømning af skolebørn i distriktet.

Men før den pt. lukkede skole kan tages i brug - helst ved skoleåret 2028/29 - skal det afgøres, om der skal bygges helt nyt på den gamle skoles grund, eller om man vil bygge til og udvide de eksisterende bygninger. Og om man derudover også skal bygge til på Fløng Skole for at få et ekstra spor her.

Bliver afgjort under budgetforhandlinger

Samtidig skal politikerne beslutte sig for, om man vil bruge dele af Charlotteskolen eller opsætte pavilloner som en midlertidig løsning fra skoleåret 2024/25 og frem til, at Hedehusene Skole kan tages i brug.

Sagerne om henholdsvis den midlertidige og den permanente løsning har efter sommerferien været oppe at vende i institutions- og skoleudvalget, som har besluttet at overføre beslutningerne om de konkrete løsninger til budgetforhandlingerne 2023. De er i gang i øjeblikket.

Budgettet er i høring frem til 4. oktober, hvorefter budgettet vedtages endeligt i byrådet den 13. oktober.

- Der er afklaret en masse, siden sagen var på dagsordenen i marts måned, og umiddelbart er udvalget enig i administrationens anbefaling, men vi tager først endelig beslutningen i byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne, sider Kurt Scheelsbeck, formand for institutions- og skoleudvalget.

Hvad lyder anbefalingen på og hvad koster den?

Fire konkrete scenarier er blevet undersøgt for, hvordan man kan skabe mere kapacitet på Hedehusene Skole for at supplere Læringshuset de kommende år (se faktaboks, red.)

Den anbefaling, Kurt Scheelsbeck nævner, er den model, hvor man gør plads til tre nye spor på Hedehusene Skole ved at beholde de eksisterende bygninger og bygge til, fordi skolens nuværende bygninger er gearet til blot 2,5 spor.

Det forventes, at denne løsning vil beløbe sig til 380 millioner kroner og en samlet tidshorisont på fem og et halvt år fra igangsætning og til skolebygningen står helt færdig.

Hvis arbejdet påbegyndes i starten af 2023, vil indskolingslever fra 0.-3. klasse kunne flytte ind allerede i 2026, mens anden etape af arbejde fortsætter frem til skoleåret 2028/29.

- Min klare fornemmelse er, at vi i institutions- og skoleudvalget synes, at den beskrevne anbefalede model B er en fornuftig og bæredygtig løsning. Herved bruger vi bygningerne, og river dem ikke ned og bygger nyt, siger Kurt Scheelsbeck.

Hvordan skal skoledistriktet se ud på sigt?

Noget andet, der ikke er besluttet endnu, er hvordan organiseringen skal være i skoledistriktet ledelses- og administrationsmæssigt, når man tager Hedehusene Skole i brug.

Her arbejdes der også med fire muligheder: At Hedehusene Skole bliver en afdeling under Læringshuset, at Læringshuset og Hedehusene Skole bliver to selvstændige distrikter, at man laver en forsøgsordning med to selvstændige skoler i ét distrikt, eller at man udvider Fløng Skoles distrikt.

Her hælder man i kommunen til at beholde et samlet skoledistrikt og lade Hedehusene Skole blive en afdeling under Læringshuset - men det er endnu kun en anbefaling.

A) 3-sporet skole i Hedehusene som nybygning på den eksisterende Hedehusene Skoles matrikel efter nedrivning af de eksisterende skolebygninger

B) 3-sporet skole i Hedehusene som en renovering af den eksisterende 2,5 sporede Hedehusene Skole og tilbygning for at komme op på 3 spor.

C) 2-sporet skole i Hedehusene som nybygning på den eksisterende Hedehusene Skoles matrikel efter nedrivning af de eksisterende skolebygninger + udvidelse af Fløng Skole med 1 spor ved tilbygning.

D) 2-sporet skole i Hedehusene som renovering af den eksisterende 2,5 sporede Hedehusene Skole + udvidelse af Fløng Skole med 1 spor ved tilbygning.

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

Klik dig ind her på og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.