Lokal bekymring for ny børnehave

Ejendommen ligger på Skolevej 70, 4622 Havdrup. Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Pernille Sams

Havdrup: Det er en børnehave, der allerede har skabt en del debat lang tid før, den er klar til brug, hvilket lige nu forventes at være medio 2024.

På sit møde i december besluttede byrådet i Solrød Kommune om dagtilbuddet på Skolevej 70 ved Gammel Havdrup om daginstitutionen, at den skal have en gårdprofil ”i overensstemmelse med ejendommens beskaffenhed og beliggenhed”, og at den i første omgang oprettes som en børnehave med plads til 90 børnehavebørn. Det blev også besluttet, at ejendommen kan ”benyttes af andre aktører som f.eks. foreninger, fritidsliv, dagtilbud og skoler/SFO, dog under hensyntagen til den primære benyttelse af ejendommen”.

Diskussion

Noget af debatten er gået på, hvorvidt forældrene har været hørt til behovet for en daginstitution, hvorvidt man sagde ja for hurtigt, uden projektet og etableringen var ordentligt belyst, og hvorvidt man kan holde sig under 10 millioner kroner for institutionen. Omvendt er nogle af de positive tilkendegivelser blandt andet gået på, at der er tale om en mulighed for at skabe noget, der ikke allerede er, med en unik adgang til natur.

I et høringssvar kan man nu fra Landsbylauget i Gl. Havdrup Landsby læse, at det møder ”bred opbakning”, at kommunen har planer om at etablere en institution på Skolevej 70. Men i forhold til trafikken bemærker lauget, at hvor der tidligere har været lagt op til, at transport til og fra stedet skulle foregå i bus én gang dagligt, er der nu lagt op til individuel transport:

”Og det vækker bekymring, da byen allerede er plaget af en del gennemkørende trafik, ikke mindst i myldretiden, og der er ofte morgenkø for at komme ud på, eller krydse Roskildevej”, skriver lauget.

Dårlige forhold

Også Maria og Henning Madsen, hvis jord støder op til Skolevej 70, skriver i et høringssvar, at ”Til- og frakørselsforholdene til Skolevej 70 er dårlige, da ejendommen ligger i et sving på en bakke”, og at der rundt i svinget er dobbelt optrukne linjer, som indikerer dårlige oversigtsforhold.

”Visionen med en landbørnehave finder vi overordnet set god, men især trafikken bekymrer meget. En traditionel børnehave i Gl. Havdrup, hvor børn afleveres om morgenen og hentes om eftermiddagen af deres forældre anser vi som en særdeles dårlig ide, da det giver alt for meget trafik gennem Gl. Havdrup morgen og eftermiddag. Vi opfordrer til, at der laves busordninger til børnehaven fra Solrød og Havdrup”, står der også i høringssvaret.

”En så stor institution med den dertilhørende trafik, vil have en effekt på landsbymiljøet, og derfor vil vi opfordre til, at der laves en busordning fra Havdrup og Solrød, så trafikken reduceres. Det fungerer fint i Skovbørnehaven, hvor der er opsamling i Egebo børnehave. Det har vi som tidligere brugere af børnehaven været meget tilfredse med”, skriver Maria og Henning Madsen også.