Energikrise: Så meget har kommunen sparet ved at skrue ned

I efteråret skuerede Rødovre Kommune ned for energien på flere idrætsanlæg. i Rødovre Skøjte Arena har isen taget skade af svingende temperaturer i hallens kølingsanlæg, der ikke køler på fuld styrke i aften- og nattetimerne

Skøjtehallen er lukket mere ned, i Rødovrehallen er der ikke tre rør der lyset i loftet, men kun ét og i Vestbad har saunaerne i månedsvis været lukket.

Sidste efterår begyndte fritidslivet at spare på energien på en række nye områder, som følge af opfordringen fra regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, i lyset af energikrisen. Og fire måneder efter har Rødovre Kommune lavet de første dataudtræk på, hvad det egentlig har battet at skrue ned.

Tal fra Rødovre Kommune viser, at tiltagene til sammen har sparet kommunen for næsten 50.000 kWh, hvilket ifølge Videnscentret Bolius svarer til 33 gennemsnitsfamiliers energiforbrug i samme periode.

”Vores energibesparende tiltag i fritidslivet har båret frugt. I samarbejde med idrætslivet fandt vi nogle løsninger, som medfører store energibesparelser, men som samtidig griber mindst muligt ind i fritidslivet, og det kan vi tydeligt se resultatet af allerede nu. Det batter altså at spare på energien, også selv om det desværre generer en lille del af brugerne i fritidslivet,” udtaler borgmester Britt Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Isen har taget skade

Energisparetiltagene trådte i kraft den 24. oktober sidste år og ramte især RSIK hårdt, da klubbens træningstider i den ’gamle’ skøjtehal blev reduceret. Det er dog ikke de ændrede træningstider, der bekymrer formand i RSIK, Rune Lindquist, og formanden for RSIKs kunstskøjteafdeling, Fie Aagaard.

”Ændringerne har ikke haft den store betydning for vores træningstider. Vi er mere ramt af, at isen er blevet væsentligt dårligere. Når der bliver skruet op og ned for temperaturen, og der ikke er en konstant køling, ændrer isen sig. Vi har oplevet at isen er for blød og flækker, og som konsekvens har vi flere gange kun kunne benytte halvdelen af banen,” fortæller Rune Lindquist.

En udfordring som Fie Aagaard kan nikke genkendende til.

”Som udgangspunkt er vi taknemlige over bare at have en hal at træne i, men der er ingen tvivl om, at isen i Arenaen helt tydeligt bærer præg af, at kommunen har skruet ned for energien. Den er til tider nopret, rillet og der er nogle spring, som vores dygtigste løbere ikke kan øve fordi det simpelthen er for farligt,” fortæller Fie Aagaard.

Fortsætter med at spare

Rødovre Kommune oplyser, at der fremadrettet fortsat vil være fokus på at spare på energien, og at kommunen følger anbefalingerne.

”Vi har været gode til at spare på energien, men det betyder desværre ikke, at vi kan ånde lettet op endnu. Alle skal fortsat bidrage til at sænke forbruget, så vi alle kommer bedst muligt gennem energikrisen og er rustet til næste vinter,” siger Britt Jensen.

Udover de energireducerende tiltag i foreningslivet, vil Rødovre Kommune fortsat holde temperaturen på 19 grader i offentlige bygninger og al unødvendig udendørsbelysning vil forblive slukket.

1. Al elektronisk udstyr i foreningslokalerne, som ikke er nødvendigt for brugen, fjernes (kø-leskabe, kaffemaskiner, varmeblæsere, affugtere m.m.). Ændringen vil mere end halvere for-bruget fra 29.000 til 13.000 kilowatt-timer om måneden. Altså en besparelse på 16.000 ki-lowatt-timer om måneden.

2. Skøjtehallen lukkes mere ned. Det betyder, at arenaen i hverdagene kun kan anvendes fra 15.30-23.00, mens hal 2 holder åbent som normalt. Ændringen vil sænke forbruget fra 75.000 kilowatt-timer til 60.000 kilowatt-timer. Altså en besparelse på 15.000 kilowatt-timer om måneden. De fleste brugere af skøjtehallen vil kunne fortsætte deres aktiviteter, og der er taget direkte kontakt til de få, som bliver direkte berørt.

3. Løbebanen i Rødovre Stadionhal holder fremover kun åbent fra 17.00-21.00. Også her mere end halveres forbruget fra 810 kilowatt-timer til 270 kilowatt-timer om måneden. Alt-så en besparelse på 540 kilowatt-timer.

4. Lyset i Rødovrehallen går fra tre rør til et rør hele dagen, så der er samme lys om dagen og om aftenen. Dermed falder strømforbruget til en tredjedel af det nuværende fra 13.500 til 4.500 kilo-watt-timer om måneden. Altså en besparelse på 9.000 kilowatt-timer om må-neden.