Boligudvikler vil bygge 300 mikrolejligheder ovenpå det gamle posthus

Her ses illustrationen fra skitseoplægget til Gefion Groups planer ved Hillerød Station, der er blevet sendt til Hillerød Kommune. Her ses byggeriet fra Hillerød Station ud mod Sdr. Jernbanevej. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Togpassagerer på Hillerød Station passerer hver dag det tidligere posthus, der grænser op til skinnerne. Bygningen har siden 2018 har stået uberørt hen. Og det bærer bygningen mildest talt præg af. De grå mure er dækket af alger og graffiti, ruder og døre er blændet af træplader og pladsen mellem betonsøjlerne bliver brugt både som skraldespand og toilet.