Debat: Massive jordtransporter til Esrumgård

Helle Schultz, Ålykkevej 2, Liselotte Næsborg Mehlsen, Klostergade 3, Esrum, på vegne af 70 underskrivere

Åbent brev (forkortet) med spørgsmål til Gribskov Kommune, byrådet og udvalget Udvikling, Land og By vedrørende kommunens tilladelse i 2004 til »Opfyldning af lavning på Esrumgård«.

Kommunen gav tilladelsen trods advarsler fra Frederiksborg Amt, HUR og Holbo Herred Kulturhistoriske Centre om »områdets særlige status, som beskyttet kulturarv og historisk landskab - i Esrum Klosters eje i middelalderen«, samt udpeget som særlig værdifuldt drikkevandsområde.

Dette unikke landskab er nu gennem 16 år kvalt under et kæmpebjerg af affaldsjord, omdannet til et enormt jorddeponi - en stor erhvervsindustri - trods utallige klager mv. til kommunen herover.

Aktindsigten i sagen afslører klart, at tilladelsen til opfyldningen af lavningen betinger en afgrænsning indenfor et areal på 1,4 ha i 2m's højde = 28.000 m3 jord i henhold til medfølgende kort af 30.10.2003, som skal sikre, at opfyldningen holdes neutral og ikke synlig i landskabet. Samme oplysninger udsendtes i høringsmaterialet til sagen.

Skønnet beregning lavt sat af mængder af tilført jord til »lavningen« med eksempelvis 5 lastbiler med hver 22 m3 jord pr. dag i 300 dage i 16 år betyder 18 gange så meget tilført jord som tilladt. Vi lokale kan bevidne den i mange og lange perioder massive lastbiltrafik til jorddeponiet på Esrumgård. Gårdens regnskab må kunne vise den samlede tilførte mængde jord.

Vi stiller følgende spørgsmål til byrådet og udvalget Udvikling, By og Land:

1. Hvordan kan det gå til, at kommunens tilladelse fra 2004 til »opfyldning af lavning« på Esrumgård ikke er overholdt? - men bevisligt nu har fået tilført mange, mange gange mere jord end det tilladte!

2. Hvordan vil kommunen, byrådet og udvalget Udvikling, By og Land nu - og snarest - genoprette dette uerstattelige landskab, som det var, før den ulovlige »opfyldning af lavning« på Esrumgård påbegyndte?

3. Hvordan stemmer ovenstående overens med kommunens »smukke grønne naturbeskyttende profil«? - med det største parti i byrådet og i udvalget, der forsikrede til vælgerne i 2017: »Nyt Gribskov vil kæmpe mod jorddeponi på Esrumgård« og »Gribskov Kommune skal kendes for sin smukke natur«?

Debatindlægget fortsætter nedenunder

Vi mener, dette er en kæmpe miljø-, natur- og politisk skandale for vores kommune og en skamplet på indgangsportalen til Kongernes Nordsjælland.

Endvidere kan det undre, at kommunen i brev vedr. sagen af den 21.01.2005 til ejer af Esrumgård oplyser, at man ikke har sikkerhed for at »ren« jord også er ren! - og at kommunen derfor opfordrer ejer til selv at foretage stikprøvekontrol af den tilkørte jord til - nu pludselig af kommunen kaldet »jordtippen« - og altså ikke mere »opfyldning af lavning«! - men at det dog er helt op til ejer selv!

Ikke en betryggende udmelding fra vores ansvarlige og miljø-tilsynspligtige kommune.