Varsler politianmeldelse mod udskældt fabrik

Foto: ALLAN NORREGAARD

Som det ses på billedet her, har Pankas blandt andet lavet en inddækning af siloerne, hvorfra asfalten hældes ned i de lastbiler, der skal transportere den. Men virksomheden har endnu ikke dokumenteret, at det har dæmpet lugtgenerne i tilstrækkelig grad. I brevet til Pankas skriver Allerød Kommune, at der fortsat kommer klager over lugten fra asfaltværket, efter siloerne er blevet dækket ind. Foto: Allan Nørregaard