Store besparelser venter forude

Foto: Tore G. C. Rich
PENGE, GANGBARE I 2001.
  ©JWN
PENGE, GANGBARE I 2001. ©JWN

Store besparelser venter forude for Allerød Kommune. I 2015 sparede kommunen 43 millioner kroner. Til næste år skal spares og effektiviseres for 39,5 millioner kroner. Og i prognoserne for kommunens økonomi for 2017 og 2018 vurderer kommunens forvaltningen, på baggrund af budgetforliget for 2015-2018, at der skal findes yderligere besparelser og effektiviseringer for cirka 40 millioner kroner i 2017 og 28 millioner kroner i 2018 for at realisere et budget i balance.

Først i september, begynder de egentlige forhandlinger om næste års budget. Kommunen oplyser, at folketingsvalget i juni forsinkede kommunernes sædvanlige budgetproces, men på Økonomiudvalgets møde den 18. august 2015 kunne borgmester Jørgen Johansen (K) fremlægge de færdige beregninger.

– Vi har nu alle de nødvendige oplysninger i forhold til vores budget for 2016, og konklusionen er, at vi skal finde besparelser og effektiviseringer for 39,5 millioner kroner for at opnå balance mellem indtægter og udgifter i 2016, siger borgmester Jørgen Johansen i en pressemeddelelse.

Han uddyber:

– Vi skal med andre ord finde et beløb, der svarer til cirka tre procent af vores driftsudgifter. Det er mange penge, men det er ikke en umulig opgave. Det skyldes, at de politiske udvalg siden oktober har arbejdet med at finde forslag til besparelser for i alt 61,7 millioner kroner, som byrådet kan prioritere mellem i budgetforhandlingerne,.

Den 2. september offentliggør borgemesteren sit forslag til budget i balance. Forslaget sendes samtidig i offentlig høring med frist til den 10. september.

Der er borgermøde om Allerød Kommunes budget tirsdag den 8. september klokken 19.00 i Centerhallen i Lillerød.