Slendrian om ældres bad

Foto: Anna Törnqvist Jensen

Allerød: I Allerød Kommune er man enige om, at de ældre igen skal have rengøring hver anden uge og mulighed for at få et dagligt bad. Men det daglige bad bliver først en realitet i 2013.

– Jeg synes, det er slendrian, siger Ib Skovgaard Nielsen, formand for Ældrerådet Allerød.

Ifølge formanden har man udarbejdet budgetter med virkning fra den 1. september, dette manglede blot at blive besluttet i byrådet. Nu ser det imidlertid ud til, at de ældre tidligst får mulighed for dagligt bad ved årsskiftet, da forslaget er indstillet til byrådet med virkning fra næste års budget.

– Det har noget at gøre med, at man ikke har fået det praktiske på plads, siger Poul Albrechtsen (DF), medlem af Sundheds- og Velfærdsudvalget i Allerød Kommune.

I 2010 vedtog man at skære ned på ældreservicen i Allerød Kommune. Det betød, at de ældre kun kunne få hjælp til at bade en gang om ugen, samt at der ville blive gjort rent hver tredje uge i stedet for hver anden.

– Folk har været meget utilfredse, siger Poul Albrechtsen.

Ifølge formand for Ældrerådet Allerød, Ib Skovgaard Nielsen, har man talt om at forbedre ordningen siden marts i år.

– Dengang fik vi at vide, at der var masser af penge og alle beregninger var lavet, siger Ib Skovgaard Nielsen.