Scenarier for skole-sammenlægning klar til maj

Allerød Kommune undersøger, om Lillevang Skole skal lægges sammen på én matrikel. Mulighederne præsenteres i løbet af foråret.

Foto: Allan Nørregaard

I efteråret gik arbejdet med at undersøge en ny struktur for Lillevang Skole, som lige nu er fordelt på to matrikler, i gang.

Det er muligheden for at lukke afdeling Lillerød og samle hele skolen på Skovvang-matriklen med plads til elever fra 0. til 9. klasse, der er blevet undersøgt, og i den forbindelse er både elever, medarbejdere og skolebestyrelsen på Lillevang Skole blevet inddraget, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Det er et politisk ønske om at fremtidssikre skolerne i bymidten, der er baggrund for processen, som nu er nået så langt, at der er blevet udarbejdet forskellige modeller og scenarier, som skal kvalificeres.

Formand for børne- og skoleudvalget Nikolaj Rachdi Bührmann forventer, at man til maj er klar til at præsentere det, der betegnes som “grovscenarierne” for en mulig sammenlægning.

– Denne øvelse handler om at styrke grundlaget for en mere bæredygtig folkeskole med stærke arbejdsfællesskaber og nærværende ledelse. Vi skal have fundet frem til en langtidsholdbar skolestruktur, hvor fokus fortsat skal være på børnenes læring, trivsel og dannelse, siger han.

Borgmester Karsten Längerich (V) udtaler følgende om den igangværende proces:

– Med prognoser, der viser et fortsat lavt børnetal i de kommende år i midtbyen, bliver vi nødsaget til at se på, hvordan vi fremtidssikrer vores gode skoler. Vi bliver nødsaget til at se på de fysiske rammer, og hvordan vi skaber endnu bedre muligheder for læring og trivsel. Af samme grund skal vi have afdækket, hvad der skal til af bygningsmæssige justeringer på afdeling Skovvang, hvis hele Lillevang Skole skal kunne samles der. Samt hvilke investeringsmuligheder, der er for at styrke blandt andet miljøet for de ældste elever på afdeling Skovvang.

Åbne værksteder

Både skoleleder og skolebestyrelse er glade for at være blevet inddraget i processen. Ikke mindst fordi Lillevang Skole er en rettighedsskole, der er certificeret af UNICEF.

– At være en rettighedsskole betyder blandt andet, at vi arbejder systematisk med at inddrage elevernes stemmer i skolehverdagen. Skolen har to rettighedsråd, og rådene har i samarbejde med elevrådet samlet elevernes perspektiver på, hvad der er vigtigt for dem at have med i en mulig samling på afdeling Skovvang, siger skoleleder Tue Bach Andersen.

Formand for skolebestyrelsen på Lillevang Skole Peter Hvidegaard supplerer:

– Vi ser positivt på, at der drages eksterne konsulenter ind til at kvalificere forvaltningens scenarier samt konsekvenser af forslaget og til at kunne bidrage til denne proces. Målet er at sikre bedst muligt beslutningsgrundlag for bedst mulige løsning, der sikrer bæredygtighed for folkeskolerne i Lillerød.

Det er planen, at konsulentvirksomheden Autens i den kommende tid lægger en del af sit arbejde fysisk på skolerne. Som et åbent værksted, hvor der er mulighed for, at ansatte, elever og skolebestyrelse kan fremlægge deres perspektiver.

Allerød Kommune er i øjeblikket ved at undersøge, om Lillevang Skole skal samles på Skovvangmatriklen, og afdeling Lillerød (bill.) skal lukkes ned. Foto: Allan Nørregaard