Man har gjort skade på en skole og en kommune

Debat: Man har gjort skade på en skole

Foto: Allan Nørregaard

Af Johannes Sloth, Callunavej 13, 3450 Allerød

En god skole er kommunens vigtigste opgave. Primært af hensyn til børnene og lærerne, men også af hensyn til kommunens økonomi. Gode skoler tiltrækker de gode familier/skatteydere og de dygtige lærere. Det er en selvforstærkende proces.

En god skole er kendetegnet ved faglighed, stabilitet, ro og orden. Børn trives ikke i miljøer med mange ændringer og uforudsigelighed. Og det er ikke varm luft og fabuleringer. Det har der været nok af i skoledebatten i Allerød Kommune i de seneste seks år.

Derfor skal vi have nogle facts på bordet. Ifølge tal hentet fra Allerød Kommunes hjemmeside kan man læse, at Lillerød Skole i 2017 var den skole, der klarede sig bedst rent fagligt. Men også på andre de parametre som læring og trivsel lå Lillerød Skole helt i top blandt kommunens skoler.

De gode resultater smittede af på elevernes skolesøgning.

I 2015 var der to fra distrikt Lillerød, som søgte til Engholm. Og syv der søgte fra Engholm til Lillerød Skole. Tilsvarende var der fire, som søgte til Skovvang fra Lillerød og 11, der søgte den anden vej.

Tre søgte privatskole fra distrikt Lillerød. Lillerød var den skole med størst søgning fra andre distrikter. Og den med mindst søgning ud af distriktet.

I 2023 er tallene vendt helt på hovedet. 32(!) fra distrikt Lillevang søgte Engholm, fem søgte Ravnsholt og 22 søgte privatskole. To hele skoleklasser søgte væk fra Lillevang.

Den anden vej var der to, som søgte Lillevang og otte fra Ravnsholt søgte privatskole. Tallene stammer fra Allerød Kommune, Skole og Dagtilbud.

Jeg har ikke set tal for de faglige resultater efter sammenlægningerne i 2017, men baseret på samtaler med forældre i mit område, så bliver tallene ikke opløftende.

Udover flugten fra Lillevang, så er den faglige udvikling på kommunens bedste skole (i 2015/16) meget bekymrende med massive aflysninger af undervisningstimer – uden vikarer.

De forældre, jeg har talt med, er utrygge og fortæller, at skolen i øjeblikket næppe lever op til undervisningsministeriets minimumskrav til antal undervisningstimer i de obligatoriske fag.

Læg hertil nylige klassesammenlægninger på toårgange, udelukkende af økonomiske årsager. Det fremmer næppe fagligheden, og elever og lærere skal bruge megen energi på at falde til – igen.

Vi er kommet ind i en negativ spiral som konsekvens af uforståelige forsøg med skolesammenlægninger og den tumult og utryghed, der har været konsekvensen. Præcis det modsatte af, hvad elever, lærere og forældre efterspørger. Resultaterne er desværre helt som forventet

Det har været en meget dyr øvelse, primært for de berørte elever, lærere og forældre. Men også for kommunen. Selvom alle omkostningerne, meget bekvemt, ikke optræder i forvaltningens regneark.

Få nu ro på. Skab tryghed, fokuser på ledelse, faglighed og kommunikation.

Hvis kommunen nu ovenpå denne historie annoncerer nedlæggelse af Lillerød Skole, kommunens bedste, og stort nybyggeri på Skovvang de næste tre-fire år, så tør jeg ikke tænke på konsekvenserne.

Der er allerede 60 på ventelisten i privatskolen .

Alice Buchhaves granitskulptur “Fire børn leger” foran Lillerød Skole, der for nylig fyldte 200 år. Nu står skolen muligvis over for en lukning. Foto: Allan Nørregaard