Kommunens jubilæum fejres med historisk bogudgivelse

Tirsdag eftermiddag var der opløb omkring den såkaldte Allerødfrise, en samling af relieffer, som hænger på Allerød Rådhus.

I anledning af Allerøds 50 år som kommune har Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK) lavet en bog om frisen, og udgivelsen blev naturligvis markeret ved reliefferne.

Allerød Frisen er en samling af 31 keramiske relieffer, der hver især fortæller en historie om Allerød. Reliefferne er lavet af medlemmer af Foreningen Nordsjællandske Keramikere tilbage i 1976.

Det var keramikeren Palle Dybdahl fra Allerød, som syntes, at Nordsjælland med sine mange keramikere burde være lige så alment kendt for sin keramik som Bornholm, og derfor tog initiativ til at stifte foreningen i 1971.

Ved foreningens anden store udstilling i 1976 foreslog samme Dybdahl, at hvert medlem udførte et relief med motiv fra Allerøds lokalhistorie for at fejre kommunesammenlægningen i 1970.

Det er værkerne fra den udstilling, der blev til Allerødfrisen, som nu også er beskrevet i bogform.

– Det er blevet en rigtig fin og smuk bog, som også er en måde at få samlet Allerøds historie på. Den skal fortælles samlet, ligesom reliefferne er samlet, siger John Nørskov Hansen, der er formand for LAFAK.

Hvert relief fortæller en historie om kendte og mindre kendte begivenheder samt hverdagsting fra Allerød Kommune. Bogen behandler samtlige 31 relieffer og beskriver både relieffet, motivet og historien bag det.

– I LAFAK synes vi, at kommunens jubilæum var en god anledning til at gøre historierne levende igen, siger John Nørskov Hansen.

En af historierne er om Lynge Grusgrav med brændende affald, som er motivet på det første relief i frisen. Relieffet fortæller historien om, at Allerød har været en vigtig leverandør af råstoffer. I bogen er fortællingen ledsaget af et lokalhistorisk fotografi fra grusgraven.

– Vi krydrer fortællingen om frisen med lokalhistorie, siger John Nørskov Hansen, som nævner en række af frisens øvrige historiske nedslag i kommunens historie.

– Der er for eksempel noget om Brudevæltelurerne og noget om teglværkerne. Der er også drabet i Drabæk Mose i Blovstrød i 1875. I bogen beskriver vi hele historien, som den er gengivet.

Men ikke alle friserne har så dramatisk et ophav. Nogle af dem beskriver hverdagsbegivenheder fra Lillerød, Blovstrød og Lynge. For eksempel fastelavn på M.D. Madsensvej, besøg af Cirkus Arena eller skiltet på Allerød Station, der i 1952 blev skiftet ud, så der ikke længere stod »Lillerød«.

– Et af motiverne forestiller Oscar Jensen, der blæser til samling for Lynge Kirkes tårn. Han var jo den nye kommunes første borgmester, og derfor valgte man at have det motiv med. Men jeg kan også godt lide, at der er et moderne motiv af rige børnefamilier, der i 1960'erne flyttede til Lillerød. Det er jo også en meget interessant historie at fortælle, siger John Nørskov Hansen.

Allerødfrisen hænger et sted på Allerød Rådhus, som ikke er offentligt tilgængeligt, og derfor skal man lave en aftale, hvis man vil ind at se de keramiske relieffer. Når restriktionerne i forbindelse med corona bliver lempet, håber foreningen på at kunne tilbyde interesserede borgere guidede rundvisninger ved frisen.

LAFAK har fået et tilskud på 5000 kroner fra kommunens jubilæumspulje og har derudover selv spyttet cirka 20.000 kroner i bogudgivelsen.

Bogen har fået titlen »Allerødfrisen – Allerød Kommunes lokalhistorie i 31 keramiske relieffer«. Den kan købes både hos Lokalhistorisk Arkiv på Kirkehavegaard og hos Allerød Bog & Idé.