Indskolingen går til Skovvang

På et møde mandag aften besluttede Lillevang Skoles bestyrelse, at 0. til 5. klasse i fremtiden skal placeres på afdeling Skovvang, mens eleverne i 6. til 9. klasse skal til at gå i skole på afdeling Lillerød. Mimers Brønd, modtageklasserne og specialklasserne bliver placeret, så klasserne følger de almene årgange. Centerklasserne bliver på afdeling Skovvang. De første ændringer kommer til at ske allerede efter sommerferien.

– Det har for skolebestyrelsen og ledelsen været meget vigtigt, at vi anvender skolen på en måde, som giver os det bedste afsæt for fortsat at lave en rigtig god skole. Der har været mange meninger og synspunkter i forhold til både modellen og ikke mindst for placeringen af 0. til 5. klasse og 6. til 9. klasse. Beslutningen har ikke været let, og den har indeholdt mange forskelligartede overvejelser. Men vi er endt med en løsning, som giver os mulighed for at skabe den bedst mulige ramme for vores børn, siger Lau Gottschalk Nygaard, der skolebestyrelsesformand.

– En af de store bekymringer, vi har hørt er en længere skolevej, og vi overvejer derfor at lave morgen-SFO på begge afdelinger, så vi kan imødekomme de familier, der har langt til afdeling Skovvang.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.