Fælles stuegang skal give mere sammenhæng

Foto: Bjarke MacCarthy