De gode fortællinger skal sættes i system

Foreslår køb af misligholdt gård
Foto: ALLAN NORREGAARD

Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK) holder meget passende til i en bygning fra 1892. Det er Kirkehavegaards hovedhus, som i årenes løb har været både privat bolig, kommunekontor i den forhenværende Lillerød Kommune og politistation.

Det er her jeg mødes med John Nørskov Hansen, som er formand for LAFAK. Anledningen er den kulturarvsstrategi med tilhørende SAVE-registreringer, som et enigt byråd netop har vedtaget og bevilget 1,6 millioner kroner til.

Formålet med strategien er at få registreret både kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i kommunen. I det arbejde er LAFAK en oplagt medspiller, og står det til John Nørskov Hansen, kan man passende begynde med området omkring Lillerød landsby

– Det gamle Lillerød landsby er jo et af de kulturmiljøer, jeg gerne vil tage fat på i forhold til en bevaringsplan. Det er helt unikt med marker og gårde helt ind i byen, siger han.

I området ligger blandt andet Toftehavegaard fra 1747. Den er ejet af Statens Serum Institut og står for tiden tom.

John Nørskov viser ind på gårdspladsen, hvor græsset står knæhøjt.

Med afskallet maling og bleget træværk er det tydeligt, at gården trænger til en meget kærlig hånd.

– Der skal gøres noget ved det meget snart, og det er noget af det første, vi skal kigge på, synes jeg. Vi skal have det her til at virke. Det er vigtigt, fordi det er en del af Lillerød Landsby, og man skal forstå, at man bor et unikt sted. Toftehavegaard er et godt eksempel på, hvordan man kan bevare noget og samtidig udvikle byen. Man vil kunne sætte det gamle i spil på en ny måde, siger lokalarkivets formand.

– Gården er ikke fredet, men vi vil gerne have den bevaret, og derfor skal vi i dialog med Statens Serum Institut. Vi skal have fundet ud af, hvad der skal ske, og vi skal givetvis både have kommunen og staten indover, siger John Nørskov Hansen, som fortæller, at SSI på et tidspunkt selv har leget med tanken om at lave et vaccine-museum på stedet.

– Der har også været talt om, at der skulle være bofællesskab, men det bliver vist ikke til noget, fordi det blev for dyrt. Nu mener jeg, at vi skal have gang i bevaringspolitikken. Hvis Toftehavegaard skal bevares for eftertiden, skal det være som noget, der bliver en aktiv del af byen. For eksempel et forsamlingshus, siger han og tilføjer:

– Men det kræver, at vi går i dialog med ejerne om det, og det skal være N-U, nu! Jeg er sikker på, at der vil være både vilje og fondspenge til at gøre noget ved det, hvis man kan få interessenterne med.

Men det er ikke kun i Lillerød, der er noget at tage fat på, når det kommer til den nye kulturarvsstrategi og registreringen af bevaringsværdige bygninger.

For der er mange kulturmiljøer i hele Allerød Kommune og mange bærende historier at fortælle.

– Der er masser at tage fat på, og vi skal rundt i alle krogene af kommunen. Udover at sidde og tale om det ved skrivebordet er det vigtigt, at man også går ud og kigger på, hvordan det ser ud ude i områderne, siger John Nørskov Hansen.

– Det er vigtigt, at kommunens karakter med de tre større bysamfund, Lillerød, Lynge-Uggeløse og Blovstrød, samt de mange små landsbyer som er helt særegne, tænkes ind i det her.

En politik for registrering af bevaringsværdige huse og kulturmiljøer har været meget længe undervejs, og hos LAFAK glæder man sig over, at det nu endelig er lykkedes.

– Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har været efterlyst i mange år. Og vi er rigtig glade for, at et enigt byråd nu har besluttet det. Vi er glade for, at der bliver foretaget en SAVE-registrering af ejendomme, men også for at der bliver mulighed for at registrere kulturmiljøerne og bevare fortællingerne om Allerød, siger John Nørskov Hansen, som regner med, at LAFAK får en central rolle i det arbejde. – Vi skal have fundet ud af, hvad der skal prioriteres, og det regner vi med, at vi skal bidrage til ved at være med til at udpege bygninger og områder. Vi har mange faktuelle oplysninger om de enkelte huse og kulturmiljøer. Vi skal have lavet en aftale med kommunen om, hvordan vi får det til at spille ind i det kommende arbejde.