Blovstrød Skole er sikret

Foto: Niels Idskov

Det var ikke et punkt på dagsordenen til byrådsmødet, men emnet var alligevel så vedkommende og presserende, at Miki Dam Larsen, formand for børn- og skoleudvalget, tog et specielt initiativ.

Blovstrød Skole var ellers indtil da et af de steder, hvor de kommende nedskæringer på skoleområdet var aktuel.

Men efter en drøftelse blandt gruppeformændene i Byrådet er der flertal for at droppe idéen om at flytte udskolingen fra Blovstrød Skole. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

– Der er bedre løsninger, end at flytte udskolingen fra Blovstrød Skole. Med den planlagte boligudvidelse i Blovstrød vil elevtallet for Blovstrød Skole forventes at stige med 275 de kommende 10 år. Dertil kan en justering af det fremtidige skoledistrikt betyde et endnu stærkere elevgrundlag for skolen, siger Miki Dam Larsen.

Børn- og skoleudvalget har som en del af strukturanalysen set på muligheden for at flytte udskolingen fra Blovstrød, da Blovstrød Skole, som kommunens mindste skole med små klasser, er dyrere i udgift pr. elev.

– Vi kan effektivisere på andre måder uden at svække Blovstrød Skole. Alt afhængigt af den samlede strukturmodel og boligudvikling kan vi faktisk styrke Blovstrød Skole de kommende år, afslutter Miki Dam Larsen.

Han tilføjer, at der ikke er tale om en formel beslutning, og at han i den ideelle verden havde foretrukket at vente med en afklaring på området, men at der foreligge gode grunde til at gøre, som han sammen med gruppeformændene har gjort.

Efter borgmesterens budgetoplæg 2. september vil forhandlingerne om den samlede struktur indgå i budgetforhandlingerne.