Allerød sparer på pensionister

Foto: THOMAS OLSEN, Mikkel Prytz
FOTO:THOMAS OLSEN 290909
  MODESHOW I PENSIONISTHUSET I ALLERØD
FOTO:THOMAS OLSEN 290909 MODESHOW I PENSIONISTHUSET I ALLERØD ©THOMAS OLSEN

Allerød: Det bliver mindre attraktivt at være pensionist i Allerød, hvis kommunen gennemfører de besparelser, der lægges op til i budgettet for 2011 og tre år frem.

Blandt forslagene er at lukke Pensionisthuset. Det vil spare kommunen omkring 350.000 kroner årligt til rengøring og andre udgifter.

Samtidig lægger kommunen også op til at spare på anden service for de ældre. Allerød kan spare 150.000 kroner på at fjerne tilskuddet til kørsel til hyggeklubber, endnu 150.000 på Ældrerådets ekstra aktiviteter, og hvis den årlige pensionistudflugt falder bort, sparer kommunen udgifterne på godt 95.000 kroner.

I alt skal politikerne tage stilling til besparelsesforslag for godt 900.000 kroner på pensionistområdet, når forhandlingerne går i gang på budgetseminaret i næste weekend.