Ældreråd bliver til Seniorråd

Der var valg til Ældrerådet i forbindelse med kommunalvalget. Nu har Ældrerådet skiftet navn til Seniorrådet. Foto: Mads Hussing
Der var valg til Ældrerådet i forbindelse med kommunalvalget. Nu har Ældrerådet skiftet navn til Seniorrådet. Foto: Mads Hussing

I forbindelse med Ældrerådets konstituering sidste år drøftede bestyrelsesmedlemmerne, om det var på tide at ændre navn til Seniorråd. Det var der stemning for, og derfor er det nye navn blevet indarbejdet i de nye vedtægter, som byrådet netop har godkendt.

– Jeg mener, at Seniorråd giver et mere moderne og lettere indtryk og er et godt navn. Samtidig er der tydelighed om, at rådet ikke er identisk med Ældre Sagen, som jo også er aktive i Allerød. Det vil være hensigtsmæssigt i kommunikationen fremadrettet, siger rådets nye formand, Kjel Bording Johansen, der er glad for, at byrådet har godkendt de nye vedtægter og dermed det nye navn.

– Vores funktion er uændret, og Seniorrådet ser frem til et konstruktivt og givtigt samarbejde i den indeværende periode. For Allerødborgerne generelt og i særdeleshed for seniorerne i byen, siger han.

Kommunen ser Seniorrådet som et stort aktiv.

– Byrådet er glad for det gode og konstruktive samarbejde med Seniorrådet. Vi oplever et fantastisk engagement fra rådets medlemmer, hvilket er til glæde for de ældre i Allerød, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Allerød Seniorråd er valgt for perioden 2018-2021 og består af ni medlemmer. Rådet medvirker blandt andet aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik, ligesom det høres i alle forhold vedrørende ældre i kommunen. Seniorrådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer og foreninger.