Vil have nyt navn på letbanestation og nyt postnummer

Den kommende letbanestation mellem Glostrup og Albertslund foreslås at skifte navn fra Glostrup Nord til Glostrup Nord – Hersted

Vil have nyt navn på letbanestation og nyt postnummer

Et af de første letbanetog testkøres. Arkivfoto: Dinletbane.dk

Foto: Dinletbane.dk

Letbanestationen på kommunegrænsen mellem Glostrup og Albertslund – ud for Hersted Industripark – er hverken bygget eller taget i brug. Alligevel foreslås det nu, at den skifter navn.

Allerede i 2016 blev det besluttet, at stationen skulle navngives "Glostrup Nord". Navnet blev valgt på baggrund af en drøftelse med Glostrup Kommune.

Siden besluttede kommunalbestyrelsen i Albertslund, at Hersted Industripark, hvor letbanestationen kommer til at ligge, skulle have navnet Hersted.

Og så er det, at Albertslund Kommune foreslår, at letbanestationen får et andet navn end det først vedtagne.

Nu skal den hedde Glostrup Nord – Hersted. Så det matcher det kommende byområde Hersted bedre.

Vores ønske – vi betaler

Sagen blev behandlet på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i Albertslund 24. maj. Herefter skal ønsket om navneskifte behandles af kommunalbestyrelsen i Glostrup, og det vil ske på junimødet.

Godkendes navnet begge steder, skal navnet godkendes af Hovedstadens Letbanes borgmesterforum den 22. juni og endeligt af Hovedstadens Letbanes bestyrelse den 1. september.

På kommunalbestyrelsesmødet sagde borgmester Steen Christiansen (Soc.):

”I 2016 fik stationen Glostrup Nord. Det har vist sig mindre hensigtsmæssigt, fordi stationen også skal betjene det nye byområde Hersted. Derfor er der mulighed for en tilføjelse. Det er de samlede kommunikationssystemer, der skal ændres. Det vil sige centralen, der styrer oversigten over de betjente stationer, navneskilte osv. Omkostningerne er 1,5 mio. kr. og da det er os der ønsker det, er det også os, der skal finansiere det”.

Brug pengene på klubber

”Vi er glade for at navnet Hersted tilføjes”, sagde SF’s Vivi Nør Jacobsen. ”Men der er et problem i, at forpladsen er projekteret til et budget på 10,7 mio. kr. og så skal der pilles 1,5 million ud til navneændring. Det bliver spændende, for kan vi finde 1,5 million her, så burde vi gå vores budget efter med en tættekam. For så ville vi i stedet foreslå, at vi gør vores klubber færdige. Svanen og Bakkens Hjerte mangler, og vi ville hellere bruge penge der. Så vi stemmer imod.

Og Billal Zahoor (Kons.) påpgede, at ”de 10,7 mio. kr er kun et estimat. Så jeg kan være bekymret for, at man bruger 1,5 mio fra det budget. Så vi kan komme i en situation, hvor vi alligevel senere skal finde pengene”.

Ebbe Rand Jørgensen (Enh.): ”Vi kan heller ikke gå ind for. Det er for dyrt for at få et stationsskilt. Desuden er det noget rod med to navne med en bindestreg i mellem. Det vil give anledning til misforståelser”.

”Jeg kan heller ikke tilslutte mig”, sagde Mikkel Skovby, (Alb-Listen). ”Vi har nemlig klubber, der mangler skure og udeområder. Så skal vi ikke bruge penge på at få et ekstra navn ind her. Mærkelig prioritering af pengene”.

Det er ikke lavet endnu

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) syntes, at 1,5 mio. kr. er mange penge for noget, der ikke er lavet.

”Der skal jo ikke skiftes skilte ud!”, sagde han og tilføjede: ”Sagen skal følges op af en markedsføring om, at det her ikke er Glostrup men Hersted og dermed Albertslund”.

Tina B Nielsen (DK-dem) sagde:

”For Danmarksdemokraterne gør det ondt at bruge 1,5 mio. kr. ekstra. Hvor kommer pengene fra? Der er jo ingen skilte lavet endnu”, spurgte hun, og Steen Christiansen svarede:

”Det er prisen for at ændre de kommunikationssystemer, der er. Kendsgerningen er, at det er sidste udkald for at komme efter med en navneændring. Jeg er enig i, at vi skal se på, hvordan forpladsen er budgetteret. Og jeg er enig med de konservative i, at vi skal se på en god markedsføring for Hersted”.

Venstres Claus Rasmussen var glad for at få navnet ændret.

”Det har generet mig, at vi har en byudvikling omkring Hersted men en station der hedder Glostrup Nord. Lad os få det gjort. Lad os rette den fejl, der blev lavet for nogle år siden”, sagde han.

Nyt postnummer

Og så sluttede Paw Østergaard Jensen (Soc.) med et forslag:

”Lad os følge det op med et særskilt postnummer for Hersted. Det ville være rimeligt, og så fik man kommunikeret, at det er vores bydel”.

På borgmesteren lød det som om, der arbejdes i forvaltningen på sådan et forslag.

Herefter blev det besluttet, at Albertslund ønsker en navneændring af stationen fra "Glostrup Nord" til "Glostrup Nord – Hersted". Prisen er 1,5 mio. kr. Pengene tages fra det beløb, som tidligere er afsat til etablering af forplads på den kommende station.

Flertallet stemte for navneændringen. SF, Enhedslisten og Albertslund-Listen stemte imod. De radikale undlod.