To boligområder i Albertslund indstillet til pris for vellykket renovering

Renoverprisen hylder den gode renovering og tildeles et projekt, der bl.a. har haft fokus på mindst mulig påvirkning af klima og ressourcer og det bedst mulige resultat for brugere og omgivelser.

To boligområder indstillet til pris for vellykket renovering

Galgebakken er et af de to boligområder, der er indstillet til årets Renoverpris. Arkivfoto: Jørgen Brieghel

72 projekter i hele Hovedstadsområdet er indstillet til Renoverprisen 2023, og i Albertslund er to boligområder med på listen over indstillede projekter.

Det er Galgebakken og gårdhusene i Syd.

Renoverprisen er en pris, der hylder den gode renovering og tildeles et projekt, der bl.a. har haft fokus på mindst mulig påvirkning af klima og ressourcer og det bedst mulige resultat for brugere og omgivelser. Ved at fremhæve de mange gode renoveringsprojekter, der findes rundt omkring i landet, er det håbet at inspirere til nye og flere renoveringsprojekter, der kommer hele samfundet til gode.

Renoverprisen uddeles af Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det er Renoverprisen med til at lave om på. Det særlige ved prisen er derudover, at den hylder hele holdet frem for en enkelt bidragsyder – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere.

Årets projekter viser bredden i renoveringsdisciplinen, hvor både små og store projekter i hele Hovedstadsområdet er gode eksempler på, hvordan vi kan bevare frem for at rive ned, og hvordan renovering kan skabe nyt liv i byggeprojekter af alle størrelser.s

Renoverprisen 2023 – og pengepræmien på 100.000kr. – uddeles ved en prisfest i september. I april offentliggøres nomineringsudvalgets favoritliste.

Galgebakken

Renoveringen af Galgebakken er Danmarks største boligrenoveringsprojekt.

Det fysiske renoveringsarbejde er først startet i februar i 2022, men i begyndelsen af projekter tilbage i 2013 var den anslået værdi på knap 450 millioner kr., men da det viste sig, at tiltagene i den oprindelige helhedsplan ikke var tilstrækkelige for at hindre skimmelproblematikken, blev projektet udvidet betydeligt. Det betød en stigning i renoveringsarbejder og budgettet, så den endelig anlægsværdi steg til 1,3 mia. kr.

”Den nuværende udformning af området har givet plads til udvikling af fællesskaber med mange sammenkomster, hobbyværksteder og traditioner, hvilket gør bebyggelsen til en levende enhed. Det bilfrie kerneområde og de mange legepladser og beskyttede stræder giver gode lege- og trivselsmuligheder for børn og voksne, som ikke findes i mange andre bebyggelser.

Dette er kvaliteter, som vi har arbejdet på at bibeholde i den nye renovering”, står der i Galgebakkens beskrivelse af renoveringsprojektet.

Gårdhusene i Syd

Renoveringen af gårdhusene i Syd er meget omfattende.

”Beboerne har haft stor indflydelse på renoveringsprojektet gennem følgegrupper, fokusgrupper og workshops. Beboerne har også haft indflydelse på udformning af deres egne hjem. Gennem et omfattende tilvalgskatalog, har beboerne haft mulighed for individuelt at sætte præg på deres egne boliger. Eksempelvis har de selv valgt planløsning, gulve, køkkenelementer og meget mere.

Renoveringen af gårdhusene er en del af en større revitalisering af hele af Albertslund Syd med vision om at være det mest attraktive og moderne boligområde på Københavns Vestegn.

Projektet bidrager i høj grad til et samlet løft af boligområdet Albertslund Syd med i alt 2200 boliger, der omfatter etagehuse, rækkehuse og gårdhuse. Renovering af etagehusene blev afsluttet i 2009. Renovering af rækkehusene blev afsluttet i 2015. Renoveringen af de første 500 gårdhuse blev færdige i 2019, mens renoveringen af de sidste 500 gårdhuse påbegyndes ultimo 2019. Boligerne er renoveret, så de lever op til nutidens boligstandard, og hele bydelen har opnået et betragteligt kvalitetsløft”, står der i beskrivelsen af renoveringsprojektet for gårdhusene i Syd.

Projektet har tidligere været indstillet til Renoverprisen.

Gårdhusene i Syd er under renovering lige nu. Arkivfoto: Jørgen Brieghel