Stenmosegård oplagt til ældrevenlige boliger

Kim Bidstrup spørger i læserbrev i AP om en nedrivning af Stensmosegård er et udtryk for at lægge debatten for en genetablering af biblioteket død. Dette er ikke formålet med min holdning til nedrivningen. Debatten om et lokalbibliotek skal selvfølgelig fortsætte, og det er kun godt med aktive borgere som arbejder ihærdigt for lokale tiltag. Der er flere aspekter i denne sag og Dansk Folkeparti har opmærksomheden rette på den fremtidige stigning i ældre i Albertslund. Det vil i fremtiden være behov for flere ældreboliger, med mindre vi vælger at eksporterer vores ældre til andre kommuner. Dansk Folkeparti mener at der selvfølgelig også skal være plads til de ældre som har været en del af kommunen i mange år. Området på Stensmosegård virker oplagt som område til ældrevenlige boliger. Det er tæt på lokalcenter, transport og forhåbentlig et blivende Birkelund svømmehal. Albertslund kommune er en lille og økonomisk trængt kommune, og det kræver at kommunens midler og bygninger udnyttes optimalt og effektivt. Skoler, institutioner og idrætshaller står ubenyttet hen mange timer om ugen og det vil være oplagt at en alternativ udnyttelse til andre formål finder sted. Skolebiblioteket på Herstedvesterskole virker som en oplagt mulighed for også at kunne udnyttes til lokalbibliotek. Det vil ikke kræve mange ressourcer at omlægge skolebiblioteket til folkebibliotek som kan holde åben til eksempelvis kl. 20.00. Dette vil både give liv og en bedre udnyttelse af kommunens lokaler. Ligeledes vil de kommende beboere i ældreboligerne ikke have langt til et lokalbibliotek. Jeg mener at denne prioritering vil fremtidssikre plads og liv til alle i området. Med venlig hilsen Henrik Soloy Kommunalbestyrelsesmedlem, Dansk Folkeparti Spidskandidat til kommunalvalget 2009.