Stem på mig

Hvorfor skal du stemme på mig?

Fordi, blandt andet jeg som radikal ikke støtter socialdemokratiets stramme flygtningepolitik. En politik der på mange måder er identisk med Dansk Folkepartis hårde linje, og derved ikke adskiller sig væsentligt fra den nuværende regerings linie. Det kan undre at SF stiltiende accepterer og støtter denne stramme flygtningepolitik. For tiden er der kunne Det radikale Venstre, der fører en human flygtningepolitik.

Jeg vil et værdigt samfund med demokrati og tillid til den enkelte boger og ansatte. For at kunne det, har jeg brug for din stem, din families stemmer, dine venners stemmer og dine bekendt stemmer.

Jeg er indvandrer kvinde, jeg vil handle, jeg vil stå som repræsentant for integration, for værdige forhold for ældre, for de handicappedes muligheder og menneskerettigheder.

Det er i år 100 år siden danske kvinder fik stemmeret til kommunalvalget – ikke noget det tydelig ses på den nuværende kommunalbestyrelse eller på de opstillede kandidatlister! – Som eneste parti har Det Radikale venstre en kvindelig spidskandidat og så er det tilmed en marokkansk kvinde – ikke nok med det – nummer to på listen er også en kvinde! Hvor mange andre partier kan fremvise dette?

Radikale Venstre har ikke været en del af det politiske spil i Albertslund i mange år. Det håber vi nu vil ændre sig! Under min valgkampagne mødes jeg så mange borgere, der er utilfredse med den nuværende kommunalbestyrelse – så ønsker i forandring har I her muligheden ved at give Det radikale Venstre mulighed for at få indflydelse på fremtidens Albertslund. Jeg vil lytte til dine ønsker og forventninger og vil når jeg komme i kommunalbestyrelsen arbejde for indflydelse så Albertslund stadig vil være en god by at bo i.

Jeg er meget aktiv i frivilligt arbejde, da jeg mener vi også gennem dette kan gøre en masse for andre mennesker. Blandt de områder jeg har beskæftiget mig med er: Frivillig arabisk lærer, frivillig tolk for borgere der har haft svært ved kontakten til offentlige myndigheder, frivilligt arbejde med etniske kvinder med depressioner, etniske børn med handicap. Desuden er jeg medlem af Integrationsrådet i Albertslund, med i bestyrelsen for en paraplyorganisation af etniske kvindeforeninger. Jeg brænder for at styrke mangfoldigheden i det danske samfund og vil bidrage til et mere nuanceret billede af etniske minoriteter.

Andres områder der ligger mig nær er arbejdsforhold, vise tillid til offentlig ansat i skoler, institutioner og ældreplejen. Kan man give dem mulighed for at strukturere deres arbejde, hvis vores nabo kommune kan, hvorfor kan vi ikke gøre det samme?

Jeg vil arbejde for at tilbyde modersmålsundervisning til alle. Hvis børn af EU-borgere skal tilbydes modersmålsundervisning, hvorfor kan børn af forældre der komme fra andre lander ikke få den samme mulighed.

Jeg vil arbejde for at der skal være åbenhed omkring offentlige beslutninger og generelt mere synlighed. Vi har alle borgerrettigheder, men det betyder også samtidig pligter, det skal være synligt for alle. Her under ligestilling på arbejdsmarkedet og mellem nationaliteterne.

Jeg er en almindelig borger – jeg vil de t bedste for dig, din familie – jeg vil et Albertslund, hvor der er godt at bo for alle uanset alder, køn og etnicitet.

En stemme på mig – vil være en stemme for forandringer! Jeg vil – men kan kun med din hjælp!

De bedste hilsner

Hakima Lasham Lakhrissi

Spidskandidat for det Radikale Venstre i Albertslund