Renovering af Morbærhaven kan nu omsider gå i gang

Albertslund Kommune støtter renoveringen med 1,4 mio. kr. om året og en garanti på 290 mio. kr. Beboerne får huslejestigning på 13 procent – mod til gengæld at spare på varmeregningen

Det har været længe undervejs, og der har været mange bump på vejen. Men nu skulle den tiltrængte renovering af Morbærhaven kunne gå i gang. Kommunalbestyrelsen har på et ekstra møde før nytår vedtaget det såkaldte skema B for renoveringen og dermed en detaljeret plan for arbejdet.

"Sagen har været i gang i nogle år, og er en omfattende og kompliceret sag, hvor kommunen bl.a. skal give en garanti på 290 mio. kr.", sagde borgmester Steen Christiansen (Soc.), inden han gav ordet til Paw Østergaard Jensen (Soc.), der siden 2010 har været kommunens repræsentant i bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger, AUB, som står for administrationen af Morbærhaven.

"Allerede dengang var projektet i støbeskeen med ansøgning til Landsbyggefonden om besigtigelse og vurdering af behov og støttemuligheder. Hertil blev udarbejdet en grundig analyse af behovet i hele bebyggelsen og de enkelte huse. Behovet var og er omfattende. Specielt tagene der på tidspunktet for Landsbyggefondens gennemgang i 2012 havde en rest levetid på minus 2- 3 år, de burde altså være skiftet for længst", sagde Paw Østergaard Jensen.

Foruden tagene sker der i forbindelse med renoveringen udskiftning af de lette facader isolering i gulvene, der skiftes, og nye vinduer. Det betyder, at en god del af den bebudede huslejestigning på ca. 13 % vil blive sparet i mindre varmeudgifter, sagde Paw Østergaard Jensen.

"Vi åbner næsten alle de overdækkede blokke. Kun to som i deres interne afstemninger har stemt for det vedbliver som lukkede gange. Det sker, fordi det primært er her udlejningsproblemerne har været. Vi har derfor en klar forventning om, at der fremover kun skal flytte ind og bo unge under uddannelse i Morbærhaven. Der bliver ikke gjort noget videre ved udendørsarealerne. Det er der ikke penge til, så det må løbende klares over driften, ligesom køkkenerne ikke får den store tur men over driften får nye kogeplader mv. ", sagde Paw Østergaard Jensen.

Han fortalte desuden om sagen, at der ikke er mulighed for at hente støtte fra Landsbyggefonden. "Morbærhaven er opført under en nu historisk paragraf 100 specfikt for almene ungdomsboliger bygget før 1980. Sagen blev derfor sat tilbage, og der måttes forhandles med kommunen, som efter den nye paragraf skal yde en del af renoveringen, nærmere bestemt 1/5 del af omkostninger ved låneoptagelsen, nu beregnet til 1. 4 mio kr årligt i 30 år", sagde Paw Østergaard Jensen.

Han sluttede med at sige, at der er behov for den opstramning, som sagen her lægger op til.

"Det skal bl.a. ske ved øget opmærksomhed i kommunens forvaltning på deadlines, en mere konkret placering af ansvaret for at følge op på sagen og en styrket organisation hos administrationsselskabet for Albertslund Ungdomsboliger, KKIK – kollegiernes Kontor. AUB er den eneste almene boligorganisation de administrerer og det har kunnet mærkes at erfaringen er begrænset", sagde Paw Østergaard Jensen.

Bodil Marie Garde (Enh.) bor selv i Morbærhaven og kunne fortælle malende om den elendige stand boligerne er i:

"Når det har regnet eller blæst, er jorden ved siden af blokkene helt grå af fnuller fra de nedslidte tage, og når jeg kigger ud over mine genboeres tage, er de fyldt med huller. Det ligner slum", sagde hun.

Hun havde også en bemærkning til forvaltningens håndtering af sagen:

"Hvis ikke jeg havde stillet spørgsmål til sagen på et økonomiudvalgsmøde, var det ikke sikkert, at man havde opdaget, at det er en presserende sag. Jeg kan blive bekymret for alle de sager, jeg så ikke har stillet spørgsmål til", sagde hun.

Desuden mente Bodil Marie Garde, at man burde kunne forlange af en mødesag, at den var til at forstå – også selvom man ikke er boglig eller har en forvaltning til at forklare den. Hun mente ikke, at den skriftlige indstilling lever op til de krav.

Til slut udtrykte hun bekymring over den varslede huslejestigning. "Jeg frygter, at det kan blive svært at konkurrere med andre kollegier, der ligger tættere på hovedstaden. Så attraktiv er Albertslund heller ikke. På den anden side er der stort brug for renoveringen, så derfor stemmer vi for", sluttede Bodil Marie Garde.

Herefter blev indstillingen tiltrådt i enighed, og renoveringsplanen med skema B godkendt.