Nu falder muren

Byggeriet af sundhedshus og plejecenter er færdigt, og hegnet og spærringen fjernes 29. oktober

29. oktober bliver det igen muligt at komme fra Albertslund Centrum til lægehuset og Kongsholmcentret ad Skolegangen.

Byggeriet af Sundhedshuset Albertslund og Plejecentret Albertshøj er nemlig færdigt, og muren ved Kaj & Peter kan rives ned og hegnet rundt om byggeriet fjernes.

Det vil ganske givet glæde mange borgere, som har måttet finde alternative ruter, når man til fods skulle rundt i området. Det vil også betyde, at Frisør Kaj & Peter igen kommer til at ligge lige ud til et af byens meget befærdede strøg, og det er man formentlig heller ikke ked af her.

Det sker der:

– Skolegangen åbnes for fodgængere og cyklister. Nu kan man altså igen komme fra Bytorvet i Albertslund Centrum ned til lægehuset, Gate 21, Ungdomsskolen og Kongsholmcenteret ved Sydstien.

– Indkørslen til Stationsporten fra Nordmarks Allé åbnes. Herfra er der nedkørsel til p-kælderen (åbner 5. november) og adgang til Albertslund Centrum via trappe til Bytorvet, via trappe eller elevator til Stationstorvet og via trappe til Skolegangen.

– Ved Sundhedshuset kan man sætte passagerer af – på en såkaldt kiss'n ride korttidsparkering med plads til tre biler.

Hele 230 parkeringspladser er der i den nye parkeringskælder under Kvickly. Der vil være nedkørsel til p-kælderen fra Stationstorvet (indkørsel fra Nordmarks Allé) og niveaufri adgang til Skolegangen. Det vil sige at man kan parkere i p-kælderen og gå direkte ind til Albertslund Centrum. P-kælderen er videoovervåget. Der er 3-timers parkering, og p-kælderen vil være åben alle dage fra kl. 06-23. P-kælderen åbner den 5. november.

"Selv om man ikke nu til dags har et sæt nøgler der skal gives videre, kan man sige at Albertslund Kommune nu har fået nøglerne til byggeriet af entreprenøren MT Højgaard", siger Susanne Kremmer fra Albertslund Kommune. "Foran ligger nu et stort arbejde med at flytte ind i sundhedshus og plejecenter – det tager sin tid at indrette og møblere 19.000 kvadratmeter og få de sidste detaljer på plads".

Susanne Kremmer understreger, at alle parter i byggeprojektet er tilfredse med hvordan byggeprocessen er gået.

"Albertslund Kommune og entreprenøren MT Højgaard har haft en tæt dialog i hele forløbet. Det har betydet at ændringsbehov der opstod undervejs, kunne håndteres hurtigt, effektivt og økonomisk. Det har blandt andet sikret at både tidsplan og økonomisk ramme er blevet overholdt", siger Susanne Kremmer.

Hen over sommeren er der opdaget overfladiske revner nogle steder i facadepudsen.

"MT Højgaard og Albertslund Kommune er i forbindelse med afleveringen af byggeriet blevet enige om en handlingsplan, hvor MT Højgaard udbedrer skaderne, nøje observerer udviklingen det næste år, og samtidig finder en permanent løsning, der sikrer huset både æstetisk og kvalitetsmæssigt", lyder det fra Susanne Kremmer, Albertslund Kommune.