Mindeord: Vinni Kipsøe er død

Mindeord om Vinni Kipsøe , af Paw Østergaard Jensen, fmd social og sundhedsudvalget på vegne af socialdemokratiet Albertslund

Mindeord: Vinni Kipsøe er død

Så trak du vejret for sidste gang fredag eftermiddag d 24 marts.

Vi savner dig allerede, du var om nogen de svage borgeres tillidsmand i et og alt. At være tillidsmand var noget du tog med dig fra dit arbejdsliv i akasse og fagbevægelse. Årtier som sagsbehandler i akasse og 7 år i det daværende LO. Senere deltagende i faglige seniorer. Du brugte dig selv for at gøre en forskel for andre, og under Corona hvor de ældre på vores plejehjem kun måtte have besøg af én pårørende eller bekendt hver, var du ofte den de valgte. Med risiko og 110 % af den energi du havde, besøgte du og købte frugt for folk der bortset fra personalet var alene på Albertshøj i den stressede tid under pandemien.

Gennem mange år har du henvendt dig, på ellers anonyme ældres vegne, med forespørgsel til hjemmeplejen eller hvis det hastede med et hjælpemiddel. I de senere år har det været mig du skrev eller ringede til. På det allerseneste var det desværre angående dig selv og om din egen situation, men aldrig kun, også til allersidst var du opmærksom på andre, hvis du ikke selv fik en kørestol til tiden ”så var der nok også andre der ventede”. Optaget af at vores ældrepleje i Albertslund fungerede, af vores velfærdssamfund kiggede ned og samlede dem op som ikke kunne selv. Det var derfor du engagerede dig så dybt. Du sad i ældrerådet fra 2014 til 2022, hvor du var rådets repræsentant i pårørenderådet på Albertshøj og brugerrepræsentant i det åbne aktivitetscenter. Herefter blev du suppleant. En særlig sag du kæmpede for, var flytning af stoppestedet på Kongsholms allé, hvilket også er på vej, takket være din indsats.

Vinni blev 81 år og nåede både at blive mor til 3, mormor til 6 og oldemor til 4 børn. Vinnis mand Poul gik bort i 2009, begge var de trofaste socialdemokrater hele livet. Kære Vinni: ære være dit og Pouls minde.