Mere genbrug giver mening

Når man læser flere af de indlæg, der har været her i AP, om den nye affaldsordning, skulle man tro, at genbrug ikke giver mening.

At det er penge ud af vinduet, besværligt og umuligt at få folk til. Heldigvis er det forkert. Genbrug giver mening, og der er masser af ressourcer i vores affald, som kan genbruges. Faktisk langt det meste. I Agenda Centeret har vi lavet et lille forsøg gennem to uger i en husstand, der har sorteret og vejet de 7 fraktioner, den nye affaldsordning foreskriver. Resultatet blev, at ikke mindre end 89 % kunne genbruges! Kun 11 % skulle sendes til forbrænding. Den største fraktion var madaffaldet (den organisk).

Den udgjorde en tredjedel, og den er der ganske rigtigt særlige udfordringer forbundet med, men heldigvis kan de løses. Rigtig mange albertslundere håndterer jo allerede i dag deres madaffald, når de komposterer, og i institutioner og boligområder rundt om i byen kører der forsøg med sortering og indsamling af madaffaldet. I andre kommuner har borgerne sorteret madaffaldet fra i både 10 og 20 år. Vores madaffald skal (indtil der bliver bygget et biogas anlæg i hovedstadsområdet) køres til Holbæk, hvor det bliver til biogas. Restproduktet bliver brugt som gødning på markerne, fordi det er fyldt med næringsstoffer. I skrivende stund står landmændene på venteliste, for at få fat i næringsstofferne. Udenlands kan de også. Sidst Agenda Centeret besøgte biogasanlægget i Helsingborg, var de netop ved at udvide det, så flere biler og busser kunne køre på biogas, og så flere landmænd kunne få gødningen.

Direktøren for anlægget sagde det meget rammende: I Danmark er I rigtig gode til at brænde affaldet af, til gengæld får I kun glæde af det en gang!

Det gælder også for os i Albertslund.

Kun 22 % af vores husholdningsaffald genbruges i dag. Det er ikke nogen god historie, når det nu kunne være 89 %. Det er på tide, vi bliver lidt flittigere ved bøtterne til genbrug.