Kommunalt beskæftigelsesprojekt eller Sisyfosarbejde

I en lind strøm udsteder og opdaterer Albertslund kommune den ene lokalplan efter den anden.

Det koster en masse penge, også til eksterne konsulenter.

Planerne bliver mere og mere detaljerede, og bare et forsøg på delvis at fastholde de mange nye krav i lokalplanerne vil skabe en merbeskæftigelse af dimensioner i den kommunale forvaltning. Et beskæftigelsesprojekt, som vi ikke har brug for, da der er mere end rigeligt andet at bruge de kommunale kroner til f.eks. boligområdernes koldtvandsforsyning, kloakforhold og vejvedligeholdelse.

Ingen er i tvivl om, at overordnede og generelle lokalplaner er nødvendige, selv om mange af disse regler er udtrykt i andre love og bekendtgørelser.

Men at detaljerede regler for farveføring på facader, forbud mod parabolantenner, som giver beboerne fri adgang til valg af TV kanaler, forbud mod små ændringer af skure og overdækninger mv. skulle være nødvendige, må tilskrives et utidigt ønske om at detailstyre udviklingen af vore lokalområder, og er ofte uden saglig begrundelse.

En forvaltning skal ikke styre folks måde at leve på, f.eks. hvilke farver folk synes er pæne, men skal sikre visse overordnede forhold, som vejvedligeholdelse, vand- og kloak, affaldshåndtering mv.

En overfladisk gennemgang af bebyggelsen Godthåbsparkens 834 parceller har vist 1.446 overtrædelser/afvigelser fra lokalplanen.

Denne gennemgang omfatter kun udhuse og overdækninger, hegn og parabolantenner.

Havde gennemgangen været mere omhyggelig, ville alene det at medtage boligernes farveføring, havde medført en kraftig forhøjelse, måske en fordobling, af antallet af overtrædelser/afvigelser.

Nogen i det politiske område må bede administrationen om at slappe lidt af, og foretage en rimelig prioritering af indsatsområderne.

Det er næppe hensigtsmæssigt politisk eller administrativt, som det gælder for næsten samtlige huse i Godthåbsparken, at tvinge ejerne til at følge nogle urimeligt detaljerede krav opstillet i lokalplaner, som ingen forbindelse har til det liv folk lever.

Alt andet vil blive til et kommunalt Sisyfosarbejde, hvor man år efter år vil kunne genere beboerne med nye gennemgange af deres boligområder, og forhindre al udvikling af folks boliger i overensstemmelse med deres ønsker.

Ole Golbert

Skyttehusene 40