Fremtiden for de almene boliger til debat i aften

I aften holder Albertslund Boligselskab (AB) og Vridsløselille Andelsselskab (VA) boligpolitisk debatmøde i Kongsholmcenteret.

Regeringen lægger op til at tage yderligere godt 3 milliarder kroner af lejernes penge i Landsbyggefonden.

Det svarer til yderligere ca. 6.000 kroner pr. bolig. Regningen på 3 milliarder kommer oven i de 8 milliarder, som regeringen har taget fra Landsbyggefonden siden 2002, og det betyder, at hver af landets halve million almene boliger mister over 20.000 kroner, som havner i statskassen i stedet for at blive investeret i renoveringer og forbedringer.

Det er baggrunden for et debatmøde, Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening holder i aften i Kongsholmcentret.

"Vi afholder dette møde for, at almindelige beboere kan få noget at vide om de forhandlinger der foregår netop nu på Christiansborg om de almene boligers fremtid," siger VA's formand Vinie Hansen.

Socialministeriet har netop udgivet en diger embedsmandsrapport, der tegner et dystert billede af den almene sektor – med skæv beboersammensætning og hård konkurrence fra ejerboligerne.

"Den dokumenterer med al tydelighed behovet for, at hver eneste krone, som lejerne har indbetalt over huslejen til Landsbyggefonden, er nødvendig for at højne standarden i vores boliger og sænke huslejen i de boligområder, hvor huslejen er blevet for høj til at kunne konkurrere med de omkringliggende ejerboligerne," fortsætter Karl Neumann formand for Albertslund Boligselskab.

I rapporten peges da også på, at Landsbyggefonden allerede i dag er spændt til bristepunktet.

Allerede trufne beslutninger betyder, at fonden vil køre med underskud frem til 2019 – først da vil stigende indtægter for alvor skæppe i kassen og vende billedet.

"Uden pengene fra Landsbyggefonden har vi ikke mulighed for at gennemføre de planlagte og nødvendige moderniseringer og renoveringer af boligerne i Albertslund Syd," fortæller Vinie Hansen.

Hovedkonklusionerne fra rapporten vil blive fremlagt til debat på mødet af vicedirektør Bent Madsen fra Boligselskabernes Landsforening.

Mødet afholdes i Kongsholmcenteret kl. 19.30 – 21.30 og alle interesserede er velkomne.