Forkerte p-skilte fjernet

Siden 2006 har der været forkert p-skiltning ved busholdepladsen i Albertslund Centrum. "Vi har ikke prioriteret sagen særlig højt. Alle har jo forstået budskabet", siger miljø- og teknikforvaltningens chef, der dog fredag har fået skiltene pillet ned.

"På forpladsen foran Albertslund Station, bemærkede mit utroligt skarpe øje på en dejlig forårsdag i 2006 et par fine nyplantede vejskilte. ! Billederne taler vel for sig selv, men i min verden gælder skiltningen herunder for det område man kommer ind i når man passerer skiltet, ikke området foran skiltet. Men umiddelbart er der altså nu pludseligt stopforbud på parkeringspladsen og parkeringsplads på busholdepladsen." Sådan siger TaxaFinn – også kaldet Finn Thorsøe. På hans hjemmeside har han siden 2006 været ude efter Albertslund Kommunes forkerte skiltning. Ved indkørsel til parkeringsbåsene er der et skilt med standsning forbudt og bagsiden af skiltene fortæller, at man max. Må parkere to timer der. TaxaFinns pointe er, at skiltene er totalt misvisende. Og det har han ret i. Finn Thorsøe har i flere år henvendt sig til Albertslund Kommune, men intet skete. Derfor kontaktede han politiet, og forleden fik han så en mail fra Københavns Vestegns Politi:"Det er korrekt, at Københavns Vestegns politi har været/er involveret i projektet på Stationsporten vedr. skiltning. Politiet har flere gange "rykket" Albertslund kommune for ændring af den uhensigtmæssige skiltning på stedet. Politiet har ved møde på stedet med Albertslund kommune i sommeren 2007 gennemgået skiltningen og blev her enige om at den skulle ændres. Albertslund kommune er senest ved mail den 23/11-07 rykket for ændring af skiltningen, hvorfor din mail er videresendt til Albertslund kommune til videre foranstaltning." Ikke prioriteret højt Hos Albertslund Kommune siger Carsten Bluhme, direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen, at man godt er klar over at der er et problem:"Vi har aftalt med politiet, at de gamle skilte pilles ned og nye sættes op. Men nye skilte kræver godkendelse af politiet. Jeg må også erkende, at sagen ikke har haft høj prioritet hos os. Dagligdagen omkring parkeringspladserne har vist, at folk fint kan finde ud af at parkere, selvom skiltene har vendt forkert. Vi har ingen klager fået, og derfor har vi nedprioriteret sagen. Der har været andre opgaver i forvaltningen, som vi har fundet mere presserende. " Men Carsten Bluhme fortæller, at han dog har foranstaltet skiltene fjernet fredag. De tomme skilteholdere venter nu på nye skilte, som nok kommer en gang. brie