Fiskerhusene overfaldet af to byrådsmedlemmer

– Svar på indlæg i Albertslund Posten den 15. november af Nils Jensen og Steen Christiansen -.

Når ny arkitektur er så vigtig for to byrådsmedlemmer, at den får lov til at forringe eksisterende boligforhold for andre, er der tale om et koordineret overfald på en bebyggelse. I arbejderbevægelsens barndom blev en sådan fremfærd kaldt for social-akrobatisme og dets udøvere for social-akrobater. I dag er Fiskerhusene udsat for den af Nils Jensen og Steen Christiansen.

Da det er indlysende forkert som planlagt at placere parkeringspladser overfor Fiskerhusene (Godthåbsparken), vil de også blive flyttet til sidst, men ikke med hjælp fra Nils Jensen, formand for Grundejerforeningen Godthåbsparken. Manuellen i AP for hans social-akrobatisme er: 1) huspriser falder ikke på grund af parkeringspladser, 2) parkeringspladser må vi (jeg) leve med som andre i Godthåbsparken, 3) "bette børn" det vender man sig til, 4) folk, der ønsker en høj salgspris for sit hus, tænker kapitalistisk. Nils Jensen tør dog ikke påstå, at mange parkeringspladser sænker forureningen.

Lad mig svare hertil: 1) Det er for mig uforståelig, at man skal argumentere for, at huspriser ikke er højere i parkeringsfrie områder end i områder med parkeringspladser. Nils Jensens talgymnastik kan bruges til alt og ingenting, men ikke i denne sag. I en annonce for den nye bebyggelse på Teglmosegrunden bliver det ellers slået op som noget attraktivt, at bil forureningen bliver placeret i yderkanterne. – 2) Vores del af Fiskehusene har en placering, der gør, at vi ikke har parkeringspladser tæt på som normalt i Godthåbsparken. Det er et gode, som vi i sin tid betalte mere for. Måske er den tid forbi. Nils Jensen og Steen Christiansen finder det i hvert fald i orden i demokratiets navn, men det gør jeg ikke. Det ville svare til, at hvis de to herrer var for dumme, ville det være udemokratisk, at andre ikke også ville være det. – 3) Igen stiller Nils Jensen to usammenlignelige størrelser op: en containerplads, som beboere har vendt sig til, hvis de har det, og parkeringspladser. En argumentation, som ville svare til, at da tyskerne i en del år skulle vende sig til nazisme, må det også være muligt for andre at gøre det, og især i Godthåbsparken. – 4) Denne del af hans social-akrobatisme-manuel er uforståelig for folkepensionister, som tit kun kan sidde i et hus gennem belåning og har interessere i, at salgsvurdering/salgspris er så høj som mulig. Men selvfølgelig kapitalismen er ikke en afdød race. Den udfolder sig skam på den gamle Teglmosegrund og fascinerer i dag oven i købet to byrådsmedlemmer.

Modsat Steen Christiansen har jeg den opfattelse, at kommunen ikke reelt har hjulpet beboere i Fiskerhusene, men har opført sig hyklerisk over for dem. På et tidspunkt tog vi kritisk stilling til en lokalplan for et nyt byggeri (på den gamle Teglmosegrund). Efter en byrådsbeslutning viste det sig, at parkeringspladsernes antal nu var blevet mere end fordoblet end i det forslag, som vi havde taget stilling til. Det kom man om ved, at byrådet vedtog en kattelem, der betød, at forvaltningen i en dialog, – troede vi -, med beboere fandt frem til en afskærmning og/eller flytning af parkeringspladser. Ingen vil sikkert erkende, om forvaltningen ved den lejlighed jog sin politiske chef (Steen Christiansen) rundt i manegen, eller at en inkompetence steg ham til hovedet. Det første møde med forvaltningen og Mads Hermansen var ikke opmuntrende. Han brød sig ikke om den kattelem og parkeringspladserne lå fast. Kun en afskærmning kunne komme på tale. Kontakten med forvaltningen skete derefter via e-mail. Vi forventede, at den politiske chef, – hvis han ikke allerede fra starten var modstander af en parkeringsplads-flytning -, på et tidspunkt måtte sætte sin forvaltning på plads. Vi ønskede nemlig en afskærmning og en flytning af parkeringspladser, som kattelemmen lagde op til ville være muligt. Men det skete ikke. Nu var det os, der skulle sættes på plads. Flytning af parkeringspladser var ikke mere en mulighed. Måske fordi bygherren gjorde det forståelig for Steen Christiansen, at byggeriet stod og faldt med deres beliggenhed. At Christiansen har optrådt som en skødehund for kapitalinteresser, det er så, hvad det er. Men nu skulle hykleriet også bortforklares. Steen Christiansen påstår i sit læserbrev i AP, at kommunen har hjulpet beboerne. Det er ikke tilfældet. Albertslund Kommune har modarbejdet os og løbet fra sine løfter eller vedtagelser. Karsegrisen er ikke noget at skrive hjem om. Den udgør kun et supplement til det, der batter: parkeringspladserne må flyttes. Karsegrisen alene står for falske forhåbninger og kommunens hykleri.

Jeg vil gerne understrege, at vi ikke har noget imod det nye byggeri på Teglmosegrunden. Vi beder bare om, at det bliver anlagt på en måde, så de nærmeste naboer ikke bliver generet af det.

Flemming Hemmersam

Fiskerhusene 110

Folkepensionist