Direktør var grillmester

VUC har afholdt sit årlige intro-arrangement

Det årlige introarrangement på Vestegnen HF & VUC var vanen tro et festligt grill-arrangement. I år var den nye direktør Tue Sanderhage trukket i forklæderne og grillede til kursisterne.

En anden fast tradition er det gode vejr, som heller ikke dette år svigtede.

I år stod bandet Standing on Gigants for musikken.