DEBAT: Klimaet skal med i principperne for byudvikling

På vegne af bedsteforældrenes KlimaAktion og Klimabevægelsen i Albertslund, Alex Larsen, Morelgården 4

DEBAT: Klimaet skal med i principperne for byudvikling

Hersted Industripark. Arkivfoto

Miljø- og byudvalget har haft principper for kvalitet i byudvikling af Hersted Industripark på dagsordenen. I de foreslåede principper indgår forskellige bæredygtighedshensyn. Nu kan bæredygtighed omfatte mange forskellige hensyn og parametre. Med de allerede igangværende klimakatastrofer, som følge af den globale opvarmning m.v., er der vel ingen tvivl om, at begrænsningen af udledningen af de skadelige klimagasser må have højeste prioritet i alt, hvad vi foretager os i kommunen. I forslaget til principper står der imidlertid meget lidt konkret om dette allervigtigste bæredygtighedshensyn. Retfærdigvis skal nævnes, at materiale bevidsthed og genbrug er med i det mål, der omhandler forsøgsbyggeri. Desuden indgår det i principperne, at ”bebyggelser skal forholde sig til den frivillige bæredygtighedsklasse og der skal redegøres for, hvordan projektet bidrager med bæredygtig innovation.” Men konkrete målsætninger om byggeriets klimaaftryk er fraværende.