Dårlige veje og stier udbedres løbende – nu står vejene for tur

Svar på indlæg om at Kommunens veje og stier er i dårlig forfatning

I et læserbrev på Albertslund Postens debatside skriver Knud Tietgen Lund om kommunens veje og stier. Jeg vil med dette indlæg forsøge at svare på de spørgsmål, som Knud Tietgen Lund stiller i sit indlæg. Hvor de ressourcer, der er til rådighed for asfaltarbejde (nyt slidlag), skal bruges, prioriteres ud fra en løbende gennemgang af alle kommunens vej- og stistrækninger. I 2017 var der afsat en mio. kr. til at lægge nyt slidlag på nogle af kommunens cykelstier, og det arbejde er nu stort set afsluttet.

I 2018 er der afsat næsten tre mio. kr. til at lægge nyt slidlag på en række af kommunens veje, ligesom vi i år sætter særligt fokus på at få optegnet afmærkningerne på veje og stier.

Vi forventer at forslag og prioriteringer til slidlagsarbejder vil blive behandlet af Kommunalbestyrelsen i løbet af foråret, så arbejdet kan blive udført i løbet af sommeren og efteråret.

Hvad angår huller og revner i asfalten vil de i første omgang som regel blive repareret enkeltvis (ikke med nyt slidlag).

Det arbejde står Albertslund Kommunes Materialegård for, ligesom Materialegården også holder øje med og reparerer huller i asfalten, når de er til fare for trafiksikkerheden eller til voldsom gene for trafikanterne.

Opdager man huller i vej eller sti, eller andet som trænger til en kærlig hånd, kan det være en god idé at benytte vores "Giv et praj" service, hvor indberetningerne bliver sendt direkte til det relevante arbejdssjak på Materialegården.

Det kan ske ved at hente app'en "Giv et praj – Albertslund Kommune" ned på mobilen eller via kommunens hjemmeside albertslund.dk/givetpraj