– Vi er blevet for generationsopdelte

De unge kende alt for lidt til de ældres liv og de får en chok, når de ser plejekrævende ældre, mener udvalgsformand.