Tusinder af lejere kan vente huslejestigning

Foto: Poul Poulsen