Turismestrategi vedtaget med tre stemmer imod

Foto: Lene C. Egeberg

En fin strategi, der er godt gennemarbejdet og lægger nogle praktiske pejlemærker for Vordingborg Kommunes udvikling på turismeområdet. Sådan kan det sammenfattende siges om den bæredygtige turismestrategi, som i denne uge blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet, og som helt som ventet blev vedtaget af flertallet.

For medlemmerne var hele vejen igennem enige om, at strategien i sig selv ikke fejler noget. Til gengæld hørte enigheden om, da det kom til spørgsmålet om, hvordan strategien er kommet til verden.

For som tidligere omtalt i Sjællandske har der især på Møn været kritik af processen, som blandt andre Møn Naturforening og foreningen Hjelm Bugts Venner har klandret, fordi den brede offentlighed ikke har været inddraget undervejs.

Denne kritik blev taget op i flere af indlæggene under kommunalbestyrelsens debat, blandt andre af Susan Thydal, formand for udvalget for Turisme, Udvikling af Erhverv, som strategien sorterer under. Hun var den første under mødet til at fastslå, at vedtagelsen af strategien ikke skal opfattes som en blåstempling af eksempelvis ferieparkplanerne ved Hjelm Bugt, som en del af bekymringen har gået på.

– Når der engang – måske – kommer en ansøgning om for eksempel en feriepark ved Hjelm Bugt, så vil den selvfølgelig blive behandlet efter alle kunstens regler, fuldstændig som vi plejer og med den bæredygtige strategi i baghovedet, sagde hun blandt andet, der også benyttede lejligheden til at minde om, at strategien altså ikke kun omhandler Møn men hele kommunen, selvom det er på Møn kritikken har været mest fremme.

Med den i forvejen omfattende turisme på Møn er det da forventeligt også her, strategien vil få sin største betydning, og derfor er det også meningen, at den skal udmøntes i to konkrete handleplaner – én alene for Møn, og én for resten af kommunen. Her vil der komme en offentlig høringsproces, men den forsikring var ikke nok for Venstres Karina Foss, selv bosat på Møn.

Som den første under debatten gjorde hun det klart, at hun ikke kunne stemme for turismestrategien alene på grund af den måde, den er kommet til verden på.

– Det er simpelthen imod mine principper at stemme det her igennem vel vidende, at der nærmest ingen borgerinddragelse har været. Jeg forstår ikke, at det er så vigtigt for os, at borgerne først bliver inddraget, når handlingsplanerne skal i gang. Der sidder flere hundrede borgere med spørgsmål, vi ikke svarer på, før strategien er stemt igennem. Det er forkert i mine øjne, sagde Karina Foss blandt andet i den sammenhæng.

Hun gjorde det dog også klart, at hun – ligesom de øvrige medlemmer – for så vidt går ind for den strategi, der nu er udarbejdet, og samme holdning havde hendes partifælle, Ronni Lykkehus, der også endte med at stemme imod.

– Vi har desværre glemt at få alle interessenter til at føle sig hørt og set. Det gælder specielt på Møn. Det får den allerede eksisterende mistro til os politikere og medarbejdere i forvaltningen til at øges. Det er bekymrende og må naturligvis undgås, sagde Ronni Lykkehus.

Også Dansk Folkepartis Marie Hansen endte med at stemme med de to Venstrefolk og altså imod vedtagelse af den nye strategi, som ikke desto mindre fik det store flertals stemmer med sig.