Stadig kørsel for handicappede og patienter

Flextrafik dækker over en lang række forskellige kørselsordninger, men det er kun flexturene, der forsvinder i Vordingborg nu. Pressefoto: Movia