Springcenter på fagskole var “fis og ballade”

Foto: Mille Holst

Det var en aprilsnar, da Vordingborg fri fagskole lancerede nyheden om, at skolens nybyggeri på Færgegårdsvej i virkeligheden var et springcenter, tiltænkt både skolens elever og områdets gymnaster. Aprilsnaren har dog vist sig at være særdeles sejlivet, for der tales fortsat om skolens springcenter, som om det er en realitet. Henrik Barnewitz slår dog fast: – Det var fis og ballade.