Skoleklasser bygger broer

Byggeriet af Storstrømsbroen interesserer både børn og voksne. I projektets skoletjeneste har skolebørn haft brobyggeri på skemaet, og 22 skoleklasser har til dato gennemført et undervisningsforløb om Storstrømsbroen.

Blandt de klasser, der har bygget broer i skoletjenesten på Masnedø er 5. klasse fra Nørre Alslev Skole, der var forbi i mandags.

Den nye Storstrømsbro skal forbinde Sjælland og Falster via Masnedø. Landfæstet på begge sider er ved at blive bygget, fundamenterne til bropillerne er i fuld gang med at blive støbt, fem af dem står allerede ude på havbunden, og det 12.000 tons tunge pylonfundament er for nylig sænket ned på bunden af Storstrømmen. Det store anlægsprojekt skrider frem og bliver langsomt mere synligt i området.