“Særdeles godt” halvårsresultat fra bank

Møns Bank opjusterer forventninger

“Særdeles godt” halvårsresultat fra bank

Foto: Richard Clark

Tilfredsheden er stor i Møns Bank, der i går offentliggjorde regnskabet for første halvår af 2022 – med et resultat på 26,3 millioner kroner før skat, som banken beskriver som “særdeles godt”.

– Vi har haft et rigtig godt 1. halvår. Vi oplever fortsat et meget højt aktivitetsniveau, som også var gældende sidste år. Der er fortsat en omsætning på boligmarkedet og en stor interesse for realkredit-finansiering hos vores privat- og erhvervskunder, og dertil kommer, at banken fortsat får mange henvendelser fra nye kunder, siger bankens direktør, Per Sjørup Christiansen..

Det har været et halvår præget af uro og stigende renter, og senest har man hos Nationalbanken hævet ind- og udlånsrenten med et halvt procentpoint, som Møns Bank har fulgt.

– Herudover giver vi yderligere fordele for vores Pluskunder fra 15. august, der ikke længere skal betale negative indlånsrenter på lønkonto og opsparingskonto. På erhverv har vi hævet renterne med 0,5 %-point, altså samme stigning som Nationalbanken, siger Per Sjørup Christiansen, om renteændringerne, der dog ikke er slået igennem i halvårsregnskabet.

Her ligger renteindtægterne netto på 38,6 millioner kroner – samme niveau som i 2021. Til gengæld er udlånet efter en afmatning under corona nu begyndt at stige igen.

– Vores udlån er steget med 46 millioner kroner i år, og det er bankens erhvervskunder, som igen trækker på kreditterne og foretager investeringer, der kræver bankens hjælp til finansiering. Det er rigtig positivt at opleve de gode projekter i vores markedsområde, som banken kan være med til at understøtte, siger Per Sjørup Christiansen.

Ligeledes kan Møns Bank berette om stigende indlån – til 3.367 millioner kroner i 1. halvår af 2022 mod 3.281 millioner kroner i 2021 – en stigning svarende til 2,6 procent.

En stigning er der også at se indenfor de realkreditlån, banken formidler til kunderne – nu samlet 7,8 millioner kroner, som er en stigning på 304 millioner kroner i årets første halvdel.

Det afspejler det høje aktivitetsniveau, som banken oplever:

– Vi bruger megen tid sammen med kunderne, hvor fokus er på optimering af kundernes ejendomsfinansiering, både privat- og erhvervskunder, og bankens aktivitet med formidling og omlægning af realkreditfinansiering har været høj, siger Per Sjørup Christiansen og fortsætter:

– Banken hjælper flere og flere, både nye og eksisterende kunder, med at komme 360 grader rundt om deres økonomi. Vi oplever, at sådan et serviceeftersyn af økonomien skaber værdi for kunderne, som i mange tilfælde har flere handlemuligheder, end de lige går og tror. Ikke mindst i en periode hvor de finansielle markeder skaber nye risici, men også muligheder. Dette er så også med til at løfte bankens indtjening, så den i stigende grad kommer fra provisions- og gebyrindtægterne, sige han.

Til gengæld er også bankens omkostninger steget med 7,2 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år, og udgør nu i alt 93,1 millioner kroner. En “væsentlig” stigning, erkender banken, men dog som forventet i halen på blandt andet ønsket om at styrke bankens organisation.

– Når vi trækker vores omkostninger fra indtægterne, så udgør basisdriften 21,9 millioner kroner hvilket er omkring 6 millioner kroner over bankens budgetforventninger for første halvår 2022.

Banken har i 1. halvår 2022 indtægtsført tidligere nedskrivninger for 1,9 millioner kroner, hvilket matcher udviklingen fra sidste år, hvor banken i første halvår tilbageførte 7,4 millioner kroner. Det er ifølge Per Sjørup Christiansen et udtryk for, at bankens erhvervskunder generelt har klaret sig bedre gennem coronakrisen end ventet. Samtidig har man dog forøget det ledelsesmæssige skøn over det fremtidige behov med 2,4 millioner kroner til nu 16,7 millioner kroner. Det skyldes krigen i Ukraine og de dystre påvirkninger, den har og fortsat ventes at have for verdensøkonomien.

– Vi har derfor vurderet, at vi trods de umiddelbare forbedringer på kort sigt bør være klar til en hårdere periode for vores erhvervs- og privatkunder, siger Per Sjørup Christiansen.

Samlet set betyder resultatet efter første halvår, at Møns Bank opjusterer sine forventninger til regnskabet med 7 millioner kroner for basisdriften til 35-42 millioner kroner, og til resultatet før skat med 8 millioner kroner til 43-50 millioner kroner i alt.

– For at det skal lykkes os at lande i toppen af disse intervaller så kræver det, at aktivitetsniveauet kan fortsætte i samme høje tempo som hidtil. Dette tror vi er muligt, når vi ser på de mange møder, vi holder med kunderne. Endvidere kræver det også, at bankens nedskrivninger holder sig i ro, hvilket vi vurderer som det mest sandsynlige i resten af året, når vi tager hensyn til vores allerede foretagne reservationer, siger Per Sjørup Christiansen.

Møns Bank opjusterer igen sine forventninger til årets resultat, fortæller direktør Per Sjørup Christiansen. Foto: Møns Bank Foto: Richard Clark