Røde glenter slår danmarksrekord

Natur: Der blev talt 759 glenter på en januardag i Danmark. 199 af dem var ved Storstrøm.

Glenten er en elegant flyver.

Foto: Picasa

Glenterne sover samlet om natten, og man er derfor i stand til at tælle dem, når de går til ro. Aldrig tidligere har man i den danske vinter talt så mange glenter. I 2022 var tallet 566 glenter.

Der blev talt flest glenter i storstrømsområdet, i Vestsjælland, på Fyn og i Østjylland. Mange glenter cirkler omkring i terrænet før solnedgang, og sætter sig ofte i nærheden af sovepladsen, før de i skumringen flyver ind på overnatningspladsen, som oftest er småskove i landskabet.

Før i tiden var glenten en almindelig rovfugl i det danske landskab, men på grund af giftudlægning og beskydning blev den udryddet i begyndelsen af 1900-tallet.

I 1922 blev arten fredet, men først omkring 1970 indvandrede glenten igen til Danmark. I 2022 blev ynglebestanden optalt til 300-350 par. Verdens bestand af glenter menes at være på omkring 35.000 par. Noget tyder på, at klimaændringerne vil være til gavn for glenten i Danmark.

Skraldemand

Man kan kende glenten på dens kløftede hale, og så er den 25 procent større end en musvåge med et vingefang på omkring 150 centimeter. Når den søger føde, flyver den lavt elegant hen over jorden, på jagt efter bytte. Den lever mest af ådsler, og kaldes også ”Naturens skraldemand”. Men den fanger også mus, rotter, småfugle, padder, krybdyr.

I høsttiden kan man se den svæve bag høstmaskinerne for tage, hvad der går til under maskinernes knive.

Den røde glente yngler i åbne landskaber med spredte skove. Reden placeres ofte i kanten af skoven. Glenten kan også finde på at overtage reder fra andre store fugle, som f.eks. ravne- eller musvåger. Reden pyntes gerne med f.eks. papirstumper, farvet plastic, reb tøjstumper og lignende.

En fræk fugl

Glenterne ses jævnt over hele Vordingborg kommune overflyvende og rastende. To yngleobservation er gjort på Møn, og der er muligvis flere.

Den røde glente ses også som trækfugl i Danmark, og antallet af trækkende glenter i Danmark er steget i takt med, at den sydsvenske bestand er vokset. Således er der set 39 fra Jættebrink på Høje Møn den 10.10, 55 fra Roneklint den 17.10, 30 på Avnø den 15.10 og 28 fra Ore 9.10. Ind imellem ses også sort glente.

Glenten er en intelligent og fræk fugl. I Ngorongoro krateret i Tanzania oplevede jeg glenterne flyve ned og nappe maden ud af hænderne på safarigæsterne på picnicpladsen.

Ved en anden lejlighed oplevede jeg på en strand i Sydindien 10-12 sorte glenter sværmende tæt omkring hovedet på mig, da jeg nærmede mig en død hund, der lå på stranden.

Glenter lever meget af ådsler. Foto: Bjarne S. Christensen
Den sorte glente ses sporadisk i Danmark. Foto: Karin Knudsen
Glenten er en elegant flyver. Foto Thomas Nielsen