Optimisme blandet med bekymringer i beretning

Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen var optimistisk indstillet i forhold til sin egen bank, da han aflagde beretning onsdag aften. Men mørke skyer trækker sig sammen, lød det mere generelt om verdenssituationen.

Mørke skyer - men hos Møns Bank går det godt

731 aktionærer var tilmeldt generalforsamlingen i Møns Bank. Foto: Lene C. Egeberg

Peter Ole Sørensen, bestyrelsesformand for Møns Bank, stod lidt med et ben i hver lejr, da han onsdag aften aflagde beretning på bankens generalforsamling i Moena Mønshallerne.

Dels gjorde han det nemlig på baggrund af bankens bedste resultat nogensinde med et overskud på 58,4 millioner kroner før skat og 47,3 millioner kroner efter skat – men dels skulle beretningen også ses i lyset af verdenssituationen med krig, krise og inflation.

Den cocktail sendte bestyrelsesformanden ud i lidt af en balancegang, hvor det dog trods alt var bankens egen situation, der fik lov at veje tungest på positivsiden.

– Som lokal bank står vi godt rustet til det nye år, idet vi har en stærk basisindtjening, rigelig med likviditet og gode kapitalforhold. For kun derved er vi i stand til fortsat at være den solide finansielle medspiller, som vi ønsker at være i vores lokalområde, sagde han blandt andet i sin indledning.

Alt er dog ikke rosenrødt, for omverden har aldrig været mere udfordret, fremgik det imidlertid også. Eksempelvis faldende forbrugertillid, udhulet købekraft, et forventet fald i ejendomspriser, stigende renter og forventet stigende arbejdsløshed var nogle af de punkter, formanden fremhævede.

– Mørke skyer trækker med andre ord sammen over os, men der er stor usikkerhed om, hvor kraftigt uvejret bliver, sagde Peter Ole Sørensen, inden han tog de mere positive briller på igen:

– Dansk økonomi kommer fra et rigtigt stærkt udgangspunkt, hvor beskæftigelsen er meget høj, og husholdningerne har store formuer både i form af deres boliger samt indlån i pengeinstitutterne. Robustheden i samfundet er dermed generelt en helt anden og meget stærkere, end da finanskrisen ramte tilbage i 2008, sagde han og fortsatte:

– Så hvis man ser på bankens kunder generelt, er vi ikke meget bekymret, og som sagt indledningsvist, er vi klar til at holde hånden under vores kunder, der midlertidig kan blive slået ud af kurs.

Fremlæggelsen af regnskabet blev vanen tro overladt til bankdirektør Per Sjørup Christiansen, men også Peter Ole Sørensen brugte en del af sin beretning på at fremhæve dele af det.

På positivsiden er her bankens stigende indtægter og udlånsaktivitet, til gengæld er omkostningerne også steget, ikke mindst på grund af IT-investeringer, der skal ruste banken mod cyberangreb, hvidvask og lignende, men ikke i et omfang, der giver bestyrelsesformanden søvnløse nætter.

Peter Ole Sørensen kom også ind på bankens nedskrivninger, hvor man har øget det ledelsesmæssige skøn med 25 millioner kroner, så posten nu udgør 95 millioner kroner. Det skal dog ikke tolkes som en forventning om, at specifikke kunder udgør en risiko for banken, men snarere at man vil sikre sig, at der er noget at stå imod med, understregede han.

– Vores såkaldte stresstest af vores kreditter og udlån til både erhvervs- og privatkunder viser, at vores kunder har det økonomisk godt og ikke viser svaghedstegn, , sagde Peter Ole Sørensen, inden han hen mod slutningen af beretningen kom ind på bankens forventninger til det kommende år:

– På trods af de lidt dystre udsigter for økonomien, så står Møns Bank solidt og godt. For 2023 kan jeg oplyse, at banken forventer en basisdrift i niveauet 50-60 millioner kroner og et resultat før skat i niveauet 47-57 millioner kroner, lød det.

Mørke skyer trækker sammen, men i Møns Bank går det overvejende godt, lød det fra bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen. Foto: Lene C. Egeberg
Direktør Per Sjørup Christiansen havde sin debut med fremlæggelse af bankens regnskab. Foto: Lene C. Egeberg