Oprydningsplaner i naturområde vækker lokal bekymring

Køng Borgerforening har fået politisk, grønt lys til at forskønne et naturområde for godt 280.000 kroner ved Kostræde Banker og Dybsø Fjord. Men lokale beboere frygter for fugle- og plantelivet, hvis der sker ændringer.

Oprydningsplaner i naturområde vækker lokal bekymring

Køng Borgerforening har ansøgt og fået bevilget godt 280.000 kroner til forskønnelse af et grønt område ved Kostræde Banker. Blandt andet skal borde og bænke udskiftes, og de forvitrede både skal væk. Men projektet vækker bekymring blandt flere lokale borgere, der frygter at naturen bliver ødelagt. Foto: Mille Holst

Foto: Mille Holst
<p>Køng Borgerforening ønsker flere muligheder for at for eksempel handicapbrugere kan nyde Kostræde Banker og Dybsø Fjord-området. Derfor har de søgt Vordingborg Kommunes Grøn Pulje om midler til forskellige tiltag i området.</p>