Nye ansigter bag banken

Nye ansigter bag banken

Jakob Helles og Dorthe Irvold er nyvalgt til Møns banks repræsentantskab. PR-foto

Jakob Helles, Præstø, og Dorthe Irvold, Lundby, er valgt ind i Møns banks repræsentantskab for en tre-årig periode. Der var desuden genvalg til Willi Becke, Bente Bille, Therese Stein Brorsen, Gitte Holland Eriksen, Loise Emilie Greve, Erik Rishøj Jensen, Frederik Meding, Betina Monberg, Michael Nielsen, Christian Petersen, Emilie Storm Petersen, Carl Gustav Scavenius og Anette Vistisen. Hanne Bodil Hansen og Linda Wilms genopstillede ikke.

Ny medarbejderrepræsentant i bankens bestyrelse blev erhvervsrådgiver Susanne Houmann Petersen. Kreditkonsulent Jan Ivan Rasmussen blev desuden genvalgt.

Medarbejderne valgte Susanne Houmann Petersen til at repræsentere sig i bankens bestyrelse. PR-foto