Møn Is: Vi har ikke brug for flere turister, vi har brug for glade turister

Møn Is: Vi har ikke brug for flere turister, vi har brug for glade turister
Foto: Lene C. Egeberg

Når ferieparkinvestor John Bengt Møller fredag aften dukker op til medlemsmøde i Møn Handelsstandsforening og Møn Sydsjællands Turistforening vil der blandt tilhørerne sidde et ægtepar, som på papiret måske nok kunne forventes at være positivt stemt overfor ferieparkprojektet ved Hjelm Bugt – men langt fra er det.