Mindeord: Knud Rasmussen

Det er med stor sorg, vi modtog den triste meddelelse om, at vores mangeårige kollega Knud Rasmussen pludselig er gået bort.

Knud Rasmussen startede sit lange livsforløb i korn- og foderstofbranchen i 1974. De første omkring 10 år i KFK og fra 1983 til 2018 i DLG. De første par år var jobbet i Jylland, men herefter vendte Knud sammen med familien tilbage til Sydsjælland, hvor Vordingborg blev familiens base.

Knud Rasmussen var meget målrettet og stræbte efter effektivitet. Det gjaldt både i salgsplanlægningen i forhold til landmandskunderne og ved styringen af omkostningerne til produktion, lagre og transport. Han var således en drivkraft i sammenlægningen af lokale DLG- afdelinger i Vordingborg, Næstved og på Møn og i etableringen af større driftsenheder.

Ved DLG’s køb af Superfos Grovvarer i 1994 integrerede Knud Rasmussen meget effektivt de lokale Superfos-afdelinger i DLG Sydsjælland-Møn.

I forbindelse med DLG’s overtagelse af en række KFK-afdelinger i 2002 blev det lokale hovedkvarter flyttet til Bårse. Denne afdeling er i de følgende år blevet udvidet over flere omgange og har i dag produktion af foderblandinger til DLG’s landmandskunder i Østdanmark, korn- og råvarelagre samt Land- og Fritidsforretning.

Knud Rasmussen stod også i spidsen for at få afviklet DLG’s gamle havneanlæg i Vordingborg og for byggeriet af det nye større anlæg på Masnedø, hvor langt større skibe kan blive lastet. Masnedø er blevet et knudepunkt for eksport af maltbyg fra en stor del af Østdanmark til hele Europa.

I de seneste år i DLG var Knud Rasmussen leder af DLG’s aktiviteter i Østdanmark. Knud var kendt og respekteret af rigtigt mange landmænd i Østdanmark. Han var meget optaget af at yde målrettet og professionel service og formåede gennem sit virke at øve en afgørende påvirkning for sin branche. Hans virketrang var så stor, at han også i perioder – som sideopgaver – medvirkede i DLG- aktiviteter i Polen og Sverige.

Vi har med Knud Rasmussens alt for tidlige død mistet en meget korrekt og faglig dygtig kollega, der samtidig også var rigtig hyggelig at være sammen med.

Vores tanker går til Knud Rasmussens hustru Charlotte og familien.

Ære være Knud Rasmussens minde.

Asbjørn Børsting

Aasidegaard

Tappernøje