Milliardanlæg henter grøn strøm udenbys

Power-to-X-anlæg laver grønne kontrakter for at nå i mål med enormt strøm-behov.

Milliardanlæg henter grøn strøm udenbys

Åben dør-ordningen for havvindmølleprojekter blev i februar sat på pause, men der er ved at komme gang i projekterne igen. Arkivfoto

Der er grøn strøm nok til de kommende Power to X-virksomheder på Masnedø.

Sådan lyder det nu samstemmende fra virksomhederne Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel i fællesskab med Vordingborg Erhvervsforening.

Efter vi her i avisen har skrevet om det enorme elforbrug for de to virksomheder, er der opstået tvivl om, hvorvidt det overhovedet er realistisk at få de to milliarddyre anlæg i drift. Blandt andet ser brancheorganisationen Green Power Denmark truende skyer over Power-to-X generelt i Danmark.

Men virksomhederne på Masnedø vil nu have manet tvivlen i jorden.

Det er ganske rigtigt, at virksomhedernes el-forbrug langt overstiger, hvad der produceres af vedvarende energi i Vordingborg Kommune. Virksomhederne vil føre til en 16-dobling af det samlede el-forbrug i kommunen, og det behov vil på ingen måde kunne blive dækket inden for kommunens grænser. Men der er stadig nok strøm til virksomhederne, hvis bare man kigger ud over kommunegrænsen, lyder meldingen.

– Grøn elproduktion behøver ikke være lokal for at kunne forbruges. Den grønne strøm til PtX-anlæg kan komme fra hele landet, og det har aldrig været meningen, at hverken Arcadia eFuels eller Vordingborg Biofuel kun skal benytte sig af lokale grønne el-producenter, forklarer formand for Vordingborg Erhvervsforening, Jacob Møller, i foreningens nyhedsbrev.

Åben dør-ordningen for havvindmølleprojekter blev i februar sat på pause, men der er ved at komme gang i projekterne igen. Arkivfoto

Store mængder klar

Både Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel kommer til at modtage strøm fra Produktions Zone DK2, hvor strømproducenter fra hele Østdanmark leverer strøm til. I denne pulje bliver der allerede nu produceret store mængder vedvarende energi, lyder meldingen.

Alene på Kriegers Flak ud for Møn blev der første driftsår produceret over to millioner MWh grøn strøm. Der er desuden mere vedvarende energi på vej. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har meldt ud, at han vil begynde at sende 9.000 MW havvind i udbud i år via statslige udbud.

Møllerne fra de 9000 MW havvind vil kunne producere grøn strøm svarende til at dække det årlige elforbrug i mere end ni millioner danske og europæiske husholdninger. Strømmen kan også gå til danske Power to X-projekter.

Men der er stadig grundlag for at udbygge kapaciteten yderligere.

Her sætter man blandt andet sin lid til, at Wind Estate lykkes med at få bygget en ny vindmøllepark ved Kadet Banke syd for Møn, som vil gøre det muligt for et Power to X-anlæg som Arcadia eFuels at få en direkte forbindelse som et supplement til elnettet.

Indgår grøn kontrakt

Hos Arcadia eFuels har de en klar plan for, hvordan de vil sikre sig vedvarende energi.

– Vi vil indgå PPA-kontrakter direkte med udbydere af vedvarende el i Danmark og købe strøm fra det generelle elnet, således at vi lever op til alle krav med hensyn til vedvarende energikilder. Det kan vi gøre ved at lave direkte aftaler med leverandører af el i Danmark, siger kommende Site Project Director hos Arcadia eFuels i Vordingborg, Martin Nielsen.

En PPA er en såkaldt Power Purchase Agreement, der kan sikre at en virksomhed lever op til EU’s krav om at grøn brændstof skal være produceret af minimum 90 procents vedvarende energi.

– Vi vil selvfølgelig understøtte lokal produktion af vedvarende el. Men vi har ikke et specifikt fokus på el-produktion i en radius af anlægget, lyder det fra Martin Nielsen.