Menighedsråd inviteres til samtale med biskop

Foto: Lene C. Egeberg