Megalit-folk har fortsat store ambitioner

Foreningen er i gang med at opbygge en samling af oldsager. Her er det stenøkser foræret eller købt til foreningen. Privatfoto
Foreningen er i gang med at opbygge en samling af oldsager. Her er det stenøkser foræret eller købt til foreningen. Privatfoto

Foreningen Danmarks Megalitcenter i Ørslev har holdt generalforsamling. Regnskabet viste et årsresultat på 445 kroner og en egenkapital på 5473 kroner. Det lyder ikke af meget, men ambitionerne er fortsat store i foreningen, der blev dannet i 2015, efter at Ørslev Lokalråd i et år havde arbejdet på idéen om at skabe et nyt formidlingscenter med fokus på områdets mange gravhøje og stendysser. Det skal trække flere turister til hele kommunen.

– Ideen om at etablere et fysisk megalitcenter senest i 2025 er fortsat vores vision. Målet er at formidle megalitkulturen som et fælleseuropæisk projekt, lyder det fra formand Asger Diness Andersen, der opremser, hvad der er sket, siden 2015.

Lokalrådet har fået et »markant vartegn« for Ørslev med stendysse i den omdiskuterede rundkørsel på Københavnsvej, der efter stor ballade nu skal tilbageføres til sin oprindelige udformning med kun dysse og græsbeplantning.

En udstilling i Algade støttet af Vordingborg Kommune med et beløb til plancher havde cirka 200 besøgende, og foreningen har arrangeret Megalitdag på Svinø som en del af den fælleseuropæiske megalitdag.

Der har været studieture til Moesgård Museum, til langdysser, runddysser og stengrave i regionen, til megalitter, megalitcentre, museeer og drypstenshuler i Holland, England, Tyskland, Irland, på Malta, i Sverige, Canada og Sydspanien.

Via gaver, arv og indkøb fra auktionshuse er der etableret en mindre samling af oldsager i form af stenøkser, dolkspidser, forarbejdede flintesten og skrabere. De kan indgå i en kommende udstilling.